Όψεις Ρητίνης Αθήνα - Θεραπεία Σε Προσιτό Κόστος - Παπαδιώτης Ε.
 

Όψεις & Δόντια Ρητίνης


Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική - Οδοντιατρική χωρίς τροχισμό δοντιών


 

Οι όψεις ρητίνης είναι προσθετικές αποκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή σχήματος, χρώματος και θέσης των δοντιών.
Είναι λεπτές επικαλύψεις από ρητίνη, που τοποθετούνται ανά στρώματα στην μπροστινή επιφάνεια των φυσικών δοντιών.
Πρόκειται για μια καινοτομία της σύγχρονης οδοντιατρικής, αφού αποκαθιστούν το σχήμα των δοντιών χωρίς να τροχίζονται υγιή δόντια - Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική

 
 
Όψεις ρητίνης - Τι είναι
Οι όψεις ρητίνης είναι επικαλύψεις μικρού πάχους (veneers), που τοποθετούνται στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών.
Χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν προβλήματα, που αφορούν στο χρώμα ,το σχήμα ή την μορφή των δοντιών.
Η ρητίνη είναι πολυμερές υλικό και είναι βιοσυμβατή.
Δεν είναι τοξική και είναι βιολογικά αδρανής.
Έχει ως βάση την BisGMA και εμπλουτίζεται με fillers
Οι όψεις ρητίνης είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης - σε αντίθεση με τις κλασικές στεφάνες - θήκες (αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης).(Βλ. Προσθετική θήκες)
Οι όψεις συνθέτων ρητινών είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης , γιατί τα δόντια τροχίζονται εν μέρει ή και καθόλου.
Οι όψεις ρητίνης είναι άμεσες αποκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει, πως τοποθετούνται σε μία συνεδρία.
Με τα νέα υλικά και με ειδικές τεχνικές διαστρωμάτωσης μπορούμε να αναπαράγουμε τις μηχανικές και τις οπτικές ιδιότητες των φυσικών δοντιών. Έτσι, επιτυγχάνονται εκπληκτικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα, που διατηρούνται για πολλά χρόνια.
Το προσδόκιμο του χρόνου λειτουργίας των νέων όψεων συνθέτων ρητινών μπορεί να φτάσει πλέον τα 7-10 χρόνια.
Το εύρος εφαρμογής των νέων συνθέτων ρητινών καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των οδοντικών αποκαταστάσεων (όψεις, εμφράξεις, μεταβατικές αποκαταστάσεις, ένθετα/επένθετα).
Όψεις ρητίνης - Πότε χρησιμοποιούνται
 • για να κλείσουμε μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία). Διαστήματα μεγαλύτερα από 1-1,5 χλστ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύνθετες ρητίνες - σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγονται όψεις πορσελάνης
 • όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα των δοντιών. Αυτό αφορά σε ασθενείς, των οποίων τα δόντια έχουν φθαρεί (αποτριβές). Ειδικά σε ασθενείς, που σφίγγουν ή τρίζουν τα δόντια τους, οι όψεις ρητίνης είναι η λύση εκλογής. Τελευταία, με τον συνδυασμό μικρόκκοκων (microfiller resins) και νανόκοκκων (nanofiller resins) ρητινών μπορούμε να δημιουργήσουμε όψεις με πολύ καλή αντοχή και αισθητική. Έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε εκπληκτικές βιομιμητικές αποκαταστάσεις τόσο σε πρόσθια δόντια (όψεις), όσο και σε οπίσθια δόντια (ένθετα - επένθετα με υβριδικές σύνθετες ρητίνες)
 • για να καλύψουμε δόντια που φέρουν εκτεταμένα παλιά σφραγίσματα
 • όταν θέλουμε να "τοποθετήσουμε" σε πιο σωστή θέση δόντια, που βρίσκονται "πιο μέσα" από τα υπόλοιπα
 • προκειμένου να "λευκάνουμε" τα δόντια με μόνιμο τρόπο, σε συνδυασμό με τις άλλες τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών
Κατηγορίες όψεων συνθέτων ρητινών
01. Μονοχρωματικές όψεις ρητίνης.
Με τις όψεις αυτής της κατηγορίας τα δόντια αποκτούν νέο, φωτεινό χρώμα, αλλά μονοχρωματικό. Δεν αποδίδονται όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ). Τέτοιες όψεις χρησιμοποιούνται, όταν πρέπει να αποκατασταθούν 6 ή 8 δόντια.
02. Βιομιμητικές όψεις ρητίνης.
Με τις όψεις αυτές το χρώμα εναρμονίζεται πλήρως με τα υπόλοιπα δόντια και αποδίδεται εκπληκτική φυσικότητα.
Αναπαράγονται οι οπτικές ιδιότητες των φυσικών δοντιών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ).
Τέτοιες όψεις κατασκευάζονται συνήθως σε 1 με 2 δόντια ή περισσότερα, όταν το ζητούμενο είναι η λάμψη και η φυσικότητα
Όψεις ρητίνης - Πλεονεκτήματα
 • Με τις όψεις ρητίνης αποκαθίσταται άμεσα το αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. Μπορούν να τοποθετηθούν (''χτιστούν'') όψεις σε 6-10 δόντια σε μια μεγάλη συνεδρία
 • Δεν μεσολαβούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (π.χ. εργαστηριακά, κόστος πορσελάνης κλπ)
 • Αρκετά προβλέψιμη τεχνική (δεν μεσολαβούν εργαστηριακά στάδια)
 • Η καταγραφή του χρώματος των δοντιών αναφοράς γίνεται σε συνθήκες που μπορεί να τις ελέγξει ο οδοντίατρος.
 • Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του χρώματος ή/και τροποποίησης του σε κάθε στάδιο κατά την τοποθέτηση των ενδιάμεσων στρωμάτων.
 • Χρησιμοποιούνται για ανασυστάσεις - χτίσιμο δοντιών
 • Είναι εύκολα επιδιορθώσιμες
 • Υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα συνθέτων ρητινών, που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε χρωματική ιδιαιτερότητα ακόμη και σε πολύ δυσχρωμικά δόντια.
Όψεις ρητίνης - Μειονεκτήματα
- Δεν μπορούν να αποκαταστήσουν με προβλέψιμο τρόπο ανυποστήρικτες δομές σε απόσταση μεγαλύτερη από 1-1,5 χλστ. (π.χ. μεγάλες αραιοδοντίες). Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγονται όψεις πορσελάνης
- Απαιτούν ιδιαίτερη αντιληπτικότητα κι εξοπλισμό όσον αφορά στην σωστή απόδοση χρώματος και αναλογιών, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις από τον επεμβαίνοντα
- Παρατηρείται μηχανική κόπωση (χημική μετάπτωση) μετά από κάποια χρόνια, που συμβάλει στην λεγόμενη γήρανση του υλικού. Αυτή η κατάσταση επέρχεται μετά από 6-8 χρόνια και φαίνεται ως ''θάμπωμα'' της επιφάνειας της ρητίνης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των όψεων συνθέτων ρητινών είναι η υγεία των περιοδοντικών ιστών(ούλων και οστού), της σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή ,που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους), και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).
Όψεις ρητίνης - Διαδικασία
 • Διενεργείται η αισθητική ανάλυση χαμόγελου&προσώπου και το Digital Smile Design.(Βλ. Digital Smile Design)
 • Επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις.
 • Παρουσιάζεται στον ασθενή το προτεινόμενο αποτέλεσμα σε εκμαγεία και φωτογραφίες πριν & μετά.
 • Τοποθετείται στα δόντια ο οδηγός - πλοηγός, που έχει το σχήμα και το μέγεθος της προτεινόμενης σύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, οπτικοποιείται το τελικό αποτέλεσμα, προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 • πιθανές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο γίνονται σε αυτό το στάδιο.
 • "χτίζονται" οι όψεις ρητίνης σύμφωνα με το σχήμα και τη θέση, που προέκυψε από την αισθητική ανάλυση και την προεπισκόπηση.
Όψεις ρητίνης - Στάδια θεραπείας - Πόσες συνεδρίες χρειάζονται
Τα στάδια αποκατάστασης των δοντιών με όψεις σύνθετης ρητίνης περιλαμβάνουν
 • την προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών του/των δοντιού/-ών, που θα ''χτιστούν'' οι όψεις
 • το στάδιο της επιλογής του χρώματοςτης έντασης, της φωτεινότητας,της διαφάνειας, του επιπέδου οπαλινότητας
 • την τοποθέτηση των αισθητικών υλικών σε στρώματα με την καθοδήγηση από τους διαγνωστικούς πλοηγούς και το διαγνωστικό κέρωμα
 • και την τελική διαμόρφωση και στίλβωσή τους.
Για τα άνω 6 πρόσθια η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 2-3 ώρες.
Όψεις ρητίνης – Χρειάζονται συντήρηση;
Η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι η λείανση τους, όταν χάσουν την στιλπνότητα τους (1-2 φορές ανά έτος).
Όψεις ρητίνης – Γίνονται σε στραβά δόντια;
Βεβαίως.
Εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία (σιδεράκια ή νάρθηκες, που μετακινούν τα δόντια), μπορούμε να τοποθετήσουμε όψεις ρητίνης ώστε να ευθυγραμμίσουμε τα στραβά δόντια.
Το μειονέκτημα είναι πως σε κάποια δόντια θα πρέπει να δώσουμε όγκο προκειμένου να ευθυγραμμίσουμε τα δόντια σε νέο τόξο.
Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται με τη γλώσσα του τα σημεία αυτά για το πρώτο διάστημα
Επιπλέον συνήθως υπάρχει ένας μικρός αισθητικός συμβιβασμός όσον αφορά στο πάχος της κοπτικής ακμής των πρόσθιων δοντιών
Όψεις ρητίνης – Μπορεί να γίνει λεύκανση στις όψεις ρητίνης;
Η χρήση τζελ λεύκανσης δεν μπορεί να βελτιώσει το χρώμα και την στιλπνότητα των όψεων ρητίνης.(Βλ. Λεύκανση)
Η ανάκτηση της χαμένης λάμψης και του χρώματος των όψεων γίνεται με ένα απλό επαγγελματικό γυάλισμα.
Εάν όμως θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα κι άλλο, αφαιρούμε εύκολα το επιφανειακό τους στρώμα και προστίθεται με ασφάλεια λευκότερο υλικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη χρωματική γκάμα κι επιτυγχάνουμε πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ποιο το κόστος - τιμή στις όψεις ρητίνης;
Η τιμή - το κόστος των όψεων ρητίνης εξαρτάται από τη δυσκολία του κάθε περιστατικού (πχ κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών, επιμήκυνση δοντιών, βρυγμός-σφίξιμο δοντιών κλπ).
Μια ενδεικτική τιμή για τις όψεις ρητίνης είναι 150 - 300 ευρώ.
Όψεις ρητίνης & bonding

Το bonding είναι η εξελιγμένη τεχνική πολύ ισχυρής συγκόλλησης, με την οποία συγκολλούνται τα στρώματα ρητίνης στα δόντια
Ένα νέο χαμόγελο μπορεί να επιτευχθεί πλέον γρήγορα και εντυπωσιακά με τις νέες όψεις ρητίνης ή αλλιώς δόντια ρητίνης.
Οι νέες όψεις ρητίνης συνδυάζουν την αρμονία με τη συμμετρία, την λάμψη με τη φυσικότητα και την αντοχή.
Όπως κάθε νέα οδοντική σύνθεση, αρχικά σχεδιάζεται σε φωτογραφίες προσώπου με ειδικό λογισμικό (software).

Με την Αισθητική Ανάλυση και το Digital Smile Design(Βλ. Digital Smile Design)σχεδιάζeται το νέο σχήμα των δοντιών σε φωτογραφίες του προσώπου/χαμόγελου
Στη συνέχεια με κατάλληλους οδηγούς η οδοντική σύνθεση μορφοποιείται ''χτίζοντας'' τις όψεις ρητίνης στα δόντια .


Τελικά οι όψεις ρητίνης μέσω της προσομοίωσης (mockup) και του Digital Smile Design ταιριάζουν απόλυτα στα δόντια και προσφέρουν ένα λαμπερό χαμόγελο σε 2 μόλις ραντεβού.

 

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε μικρόκοκκες σύνθετες ρητίνες (COSMEDENT USA Inc) και νανόκοκκες σύνθετες ρητίνες (ASTERIA by TOKUYAMA JAPAN Ιnc). Οι όψεις ρητίνης αλλάζουν εντυπωσιακά το χαμόγελο σε ένα ραντεβού.