Εμφυτεύματα Δοντιών, Φυτευτά & Βιδωτά Δόντια - Παπαδιώτης Ε.

Εμφυτεύματα Δοντιών: Φυτευτά & Βιδωτά Δόντια

Υγεία και Αυτοπεποίθηση

Λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση με νέα οδοντικά εμφυτεύματα

Η απλοποίηση των θεραπευτικών σταδίων και η εισαγωγή νέων οδοντικών εμφυτευμάτων καθιστούν την εμφυτευματική θεραπεία ''θεραπεία ρουτίνας'' για την αντιμετώπιση οδοντικών ελλειμμάτων οποιασδήποτε έκτασης.

Η εγκατεστημένη μειονεξία και ανασφάλεια σε ασθενείς με ελλείποντα δόντια προκαλεί αισθήματα ‘’παραίτησης’’ και απογοήτευσης. Η σύγχρονη πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική. Με την εξατομίκευση και την απλοποίηση της εμφυτευματικής θεραπείας αποκαθίσταται με εντυπωσιακά εύκολο τρόπο η υγεία, η λειτουργικότητα και η εμφάνιση σε απλά αλλά και σε περίπλοκα περιστατικά

Νέα οδοντικά εμφυτεύματα - Απλοποιημένη ολική αποκατάσταση

Με τα νέα οδοντικά εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού, η αντιμετώπιση πολύπλοκων περιστατικών καθίσταται απλή , εύκολη και σχεδόν ανώδυνη. Τέτοια εμφυτεύματα είναι τα

 • γωνιώδη
 • μίνι
 • max
 • narrow
 • ζυγωματικά

Με τη χρήση αυτών των εμφυτευμάτων αποφεύγονται οι περίπλοκες και μακρόχρονες σε αποθεραπεία αναπλαστικές επεμβάσεις. Τέτοιες επεμβάσεις απαιτούν την λήψη αυτομοσχεύματος - μπλοκ οστού από τις γνάθους, την ανύψωση ιγμορίων κλπ. Με τα νέα εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού αποφεύγονται αυτές οι επεμβάσεις. Επιπλέον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα περιστατικά σε μία ημέρα

Η όλη θεραπεία διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα ( χειρουργός, προσθετολόγος, κεραμίστας ) και γίνεται με ψηφιακή καθοδήγηση.

Συνδυάζεται η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των ιστών, με το μέγιστο βιολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Η ακριβής εφαρμογή όλων των σταδίων μιας εμφυτευματικής θεραπείας είναι προϋπόθεση για την μακρόχρονη επιτυχία των εμφυτευμάτων. Τα εμφυτεύματα καθίστανται προβλέψιμα ως προς την απόδοση λειτουργικότητας και εντυπωσιακά ως προς την εμφάνιση. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών είναι άμεση και ανεκτίμητη

Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων - Νέα ''δόντια'' σε μία ημέρα

Η άμεση φόρτιση αναφέρεται στην τεχνική ταυτόχρονης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων μαζί με τις προσθετικές τους αποκαταστάσεις (γέφυρες/θήκες) σε μία ημέρα.

Η εξαγωγή των δοντιών μπορεί να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται εντός των φατνίων (θέσεων) των εξαχθέντων δοντιών. Μέσα σε λίγες ώρες τοποθετείται μια ακίνητη μεταβατική προσθετική αποκατάσταση. Η τελική προσθετική αποκατάσταση (Γέφυρα ή θήκη πορσελάνης) τοποθετείται σε διάστημα μερικών ημερών και η θεραπεία ολοκληρώνεται.

Η άμεση φόρτιση είναι ευαίσθητη τεχνική, που απαιτεί ακρίβεια. Φέρει πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση (evidence based) και έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, παρόμοια με της συμβατικής φόρτισης (2-6 μήνες). Η επιλογή των περιστατικών, που προορίζονται για άμεση φόρτιση, πρέπει να γίνεται μετά από άριστο προεγχειρητικό σχεδιασμό.

Με τα νέα εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού εκμεταλλευόμαστε το υπάρχον κόκαλο και επιτυγχάνουμε εξαιρετική αρχική σταθερότητα. Έτσι, μπορούμε να προβούμε σε άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Προϋποθέσεις για άμεση φόρτιση οδοντικών εμφυτευμάτων

 • Ικανοποιητικός αριθμός εμφυτευμάτων, που μπορούν να στηρίξουν μία ακίνητη προσθετική αποκατάσταση (γέφυρα ή θήκη)
 • Αυξημένη αρχική σταθερότητα όλων των εμφυτευμάτων (>50-60Νcm)
 • Ικανοποιητικό πάχος οστού και εύρος ούλων μπροστά από τις θέσεις των εμφυτευμάτων (προς αποφυγή δυσάρεστων μελλοντικών υφιζήσεων)
 • Ικανοποιητικό ύψος οστού στις θέσεις υποδοχής των εμφυτευμάτων (>10χλστ)
 • Η παρουσία ενεργού φλεγμονής αποτελεί σχετική αντένδειξη για την άμεση φόρτιση
 • Άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με προσθετική καθοδήγηση (prosthetically driven)
 • Χρήση ειδικών κολοβωμάτων (στηριγμάτων), που ανυψώνουν την προσθετική πλατφόρμα των εμφυτευμάτων και επιτρέπουν την σωστή υγιεινή (multi-unit abutments)
 • Κατασκευή κοχλιούμενων προσθετικών αποκαταστάσεων και όχι συγκολλούμενων
 • Η περιοδοντική νόσος και οι περιακρορριζικές αλλοιώσεις (π.χ. κύστες) θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, δεν αποτελούν αντένδειξη για άμεση τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και τη φόρτιση τους, εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω
 • Οι παραλειτουργικές συνήθειες (σφίξιμο-τρίξιμο των δοντιών) αποτελούν σχετική αντένδειξη για άμεση φόρτιση . Η παρουσία παραλειτουργικών συνηθειών σημαίνει εφαρμογή πολλαπλάσιων μασητικών δυνάμεων από το φυσιολογικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις συστήνεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού εμφυτευμάτων ή/και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου

Κριτήρια για την μακρόχρονη επιτυχία των οδοντικών εμφυτευμάτων

 • Σωστός σχεδιασμός. Λήψη ακτινογραφιών, ακριβούς ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, ενδοστοματικών αποτυπωμάτων, ανάρτηση εκμαγείων. Αισθητική Ανάλυση Χαμόγελου-Προσώπου, προσθετική/ψηφιακή καθοδηγούμενη τοποθέτηση
 • Άριστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε αυστηρά καθορισμένες θέσεις . Εξασφαλίζεται η σταθερότητα των περιεμφυτευματικών ιστών (ούλων και προστομιακού οστού) στο χρόνο
 • Ακριβής τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε θέσεις, που προάγουν τη σωστή κατανομή των λειτουργικών δυνάμεων (μάσηση, κατάποση, φώνηση)
 • Εξαιρετική αρχική σταθερότητα (>50-60Νcm). Επιτυγχάνεται με ειδικό εξοπλισμό, αλλά και με την τοποθέτηση μεγαλύτερης διαμέτρου εμφυτευμάτων (max)
 • Κοχλιούμενες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, που διευκολύνουν την προσθετική αποκατάσταση
 • Άριστη εφαρμογή (fitting) των προσθετικών αποκαταστάσεων (γεφυρών ή θηκών) επί των εμφυτευμάτων. Χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα (παθητικής έδρασης-passive abutments , zirkonia abutments κλπ) ή/και χρήση κραμμάτων πολύτιμων μετάλλων (χρυσοπλατίνα)
 • Προστασία των εμφυτευμάτων μέσω ειδικών στηριγμάτων(multi-unit abutments), που ανυψώνουν τη διεπιφάνεια εμφυτεύματος-προσθ.αποκατάστασης
 • Ενίσχυση του βιότυπου των ούλων (κερατινοποιημένο επιθήλιο) γύρω από τα εμφυτεύματα
 • Τοποθέτηση ικανού αριθμού εμφυτευμάτων (6-8 για την ολικά νωδή άνω γνάθο και 4-6 για την ολικά νωδή κάτω γνάθο)
 • Χρήση προσθετικών αποκαταστάσεων ζιρκονίας, που προάγουν την βιοσυμβατότητα και τη διατήρηση της υγείας των περιεμφυτευματικών ιστών σε βάθος χρόνου
 • Χρήσημεταβατικών αποκαταστάσεων για τη διαμόρφωση ενός σωστού προφίλ ανάδυσης των τελικών προσθετικών αποκαταστάσεων

Θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα - Οφέλη

Η εμφυτευματική θεραπεία είναι μια ειδική θεραπεία. Αποτελείται από πολλαπλά στάδια και χρησιμοποιούνται ειδικά προσθετικά εξαρτημάτα υψηλής τεχνολογίας, που αποκαθιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά τα κατεστραμμένα δόντια. Συνεπώς το κόστος μιας τέτοιας θεραπείας είναι σημαντικό. Όμως η  προστιθέμενη αξία, που έχει μια τέτοια θεραπεία  είναι εξίσου σημαντική και αφορά στην

 • επένδυση στην συνολική υγεία του οργανισμού
 • άμεση αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής
 • άμεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας , της αισθητικής καιτης αυτοπεποίθησης
Σε τι διαφέρουν τα φυτευτά από τα βιδωτά δόντια;
Τα βιδωτά ή φυτευτά δόντια είναι όροι, που αφορούν τα οδοντικά εμφυτεύματα ή εμφυτεύματα δοντιών. Τα εμφυτεύματα δοντιών είναι προσθετικά εξαρτήματα, που εισάγονται στις περιοχές που έχουν χαθεί δόντια και αποτελούν στηρίγματα για τις προσθετικές αποκαταστάσεις.
Χρειάζονται συντήρηση τα εμφυτεύματα των δοντιών;
Αν και το υλικό κατασκευής τους (τιτάνιο ή ζιρκονία) δε χρειάζεται κάποιου τύπου συντήρηση, είναι απαραίτητη η ισοβαρής κατανομή των μασητικών δυνάμεων και η αποτροπή του εποικισμού τους από μικρόβια. Η μηχανική κόπωση των προσθετικών μερών κάνει απαραίτητη την αντικατάσταση τους μετά από κάποια χρόνια. Γι αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται πλέον κοχλιούμενες-βιδωτές προσθετικές ("βιδωτά δόντια"), ώστε η συντήρηση τους να είναι πιο οικονομική.
Ποια η διάρκεια της ζωής τους;
Αν και τα εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από υλικά, που θεωρητικά έχουν απεριόριστο χρόνο ζωής, ο εποικισμός τους από μικρόβια (περιεμφυτευματίτιδα) και η μηχανική κόπωση των βιδών συγκράτησης τους περιορίζει το προσδόκιμο του χρόνου ζωής τους. Τα εμφυτεύματα έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας για τα πρώτα 5 χρόνια (~98%). Πέφτουν όμως πολύ μετά τα 10 χρόνια (~50%) κι αυτό οφείλεται στην μικροβιακή προσβολή λόγω της πλημμελούς στοματικής υγιεινής αλλά και της ύπαρξης χώρων κατακράτησης τροφών και μικροβίων (ιατρογενής παράλειψη). Για να αυξήσουμε το χρόνο ζωής τους χρησιμοποιούμε πλέον ειδικά εξαρτήματα, που περιορίζουν εντυπωσιακά τα κενά μεταξύ όλων των προσθετικών μερών. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι περιοχές εκείνες, που μπορούν να παρακρατήσουν μικρόβια.
Ποιο το κόστος των εμφυτευμάτων των δοντιών;
Το κόστος των εμφυτευμάτων εξαρτάται από το υλικό κατασκευής τους (Τιτάνιο/ Ζιρκονία) καθώς και από τα ειδικά χαρακτηριστικά τους (γωνιώδη, max κλπ). Κυμαίνεται από 500 - 1000 ευρώ. Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα εμφυτεύματα αποκλειστικά από τις γνωστές εταιρείες εμφυτευμάτων.

Η αξία, που έχει η εμφυτευματική θεραπεία σε ασθενείς με αποδιοργάνωση της στοματικής τους υγείας είναι ασύλληπτη. Τα οδοντικά εμφυτεύματα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και αποκαθιστούν την αυτοπεποίθηση σε μία ημέρα.

Τέτοιοι ασθενείς προσέρχονται με επιφυλάξεις, όσον αφορά στις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους γρήγορα, ανώδυνα και με επιτυχία.

Όταν όμως μέσα σε μία ημέρα αποκτούν σταθερές προσθετικές αποκαταστάσεις, εκεί που επί χρόνια υπήρχαν δόντια χαλασμένα, που είχαν κινητικότητα και πονούσαν- όταν βλέπουν το στόμα τους να αλλάζει, να σταθεροποιείται και να επανακτά την εμφάνιση, που είχε στο απώτερο παρελθόν -και μάλιστα με ελάχιστη ταλαιπωρία- , τότε η συγκίνηση γίνεται έκδηλη και δικαιολογημένη.

Με τα νέα οδοντικά εμφυτεύματα η αποκατάσταση της υγείας και της ποιότητας ζωής σας είναι περισσότερο κοντά από όσο θα μπορούσατε να φανταστείτε

Μεταβατικές Αποκαταστάσεις

Σε Εμφυτεύματα

Πρόκειται για προσωρινές στεφάνες ή προσωρινές γέφυρες που τοποθετούνται ακριβώς μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, την ημέρα του χειρουργείου. Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, γιατί αποκαθιστούν άμεσα την αισθητική και τη λειτουργικότητα της περιοχής, και επιπλέον διατηρούν το σχήμα των ουλικών ιστών και αποδίδουν φυσικότητα στην μορφολογία των περιεμφυτευματικών ούλων - το εμφύτευμα ''αναδύεται'' μέσα από τα ούλα.

Με τις μεταβατικές αποκαταστάσεις ο ασθενής προσέρχεται με προβληματικά δόντια και φεύγει με νέα ''δόντια'' την ίδια την ημέρα της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Υλικό επιλογής είναι η ακρυλική ρητίνη και οι σύνθετες ρητίνες με ενίσχυση από μεταλλικό σκελετό.

Άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων

Απομακρύνονται σε μία ημέρα τα προβληματικά δόντια και τοποθετούνται εμφυτεύματα με τις μεταβατικές γέφυρες (ακίνητα ''δόντια'').

Οι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους απρόσκοπτα και σε μία εβδομάδα τοποθετούνται οι τελικές γέφυρες ζιρκονίας.

Στο 90% των εμφυτευματικών θεραπειών μας εφαρμόζουμε από προεπιλογή και καθημερινά την Άμεση Φόρτιση των εμφυτευμάτων με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μεταβατικές Αποκαταστάσεις χωρίς φόρτιση των εμφυτευμάτων

Όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων (π.χ. κακή αρχική σταθερότητα των εμφυτευμάτων, μέτριο επίπεδο στοματικής υγιεινής, παραλειτουργικές υπερφορτίσεις-βρουξισμός , ανάγκη για αναπλαστικές τεχνικές), στα εμφυτεύματα δεν μπορούν να τοποθετηθούν άμεσα μεταβατικές αποκαταστάσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές κατασκευάζονται γέφυρες (ακίνητες) συγκολλούμενες επί των εναπομείναντων δοντιών, τύπου Maryland/Rochette (δηλαδή δεν τροχίζονται καθόλου τα δόντια στηρίγματα).

Εάν προγραμματίζεται η αφαίρεση όλων των δοντιών (π.χ. περιοδοντικά δόντια, που δεν επιδέχονται αποτελεσματική θεραπεία) , κατασκευάζεται γέφυρα ειδικού σχεδιασμού (ακίνητη) , η οποία στηρίζεται ακόμη και σε ένα δόντι.

Εάν δεν υπάρχουν φυσικά δόντια, κατασκευάζεται ολική οδοντοστοιχία ειδικού σχεδιασμού (με μαλακό επίστρωμα και με χώρο, ώστε να μην τραυματίζονται τα ούλα πάνω από τα εμφυτεύματα).

Μεθύστερες μεταβατικές αποκαταστάσεις επι εμφυτευμάτων

Προκειμένου να αποδοθεί ένα όμορφο περίγραμμα των ούλων γύρω από τα εμφυτεύματα τοποθετούνται μεταβατικές αποκαταστάσεις κατά το δεύτερο στάδιο της εμφυτευματικής θεραπείας (αποκάλυψη των εμφυτευμάτων), ώστε τα ούλα να επουλωθούν γύρω από τις μεταβατικές αποκαταστάσεις και να πάρουν το ιδανικό σχήμα.

Στεφάνες - Θήκες

Σε Εμφυτεύματα

Ακίνητες στεφάνες - θήκες σε εμφυτεύματα - Υγεία και Αυτοπεποίθηση

Οι επιεμφυτευματικές στεφάνες - θήκες είναι οι τελικές προσθετικές εργασίες, που τοποθετούνται στα εμφυτεύματα. Πρόκειται για ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις, δηλαδή σταθερές Αποκαθιστούν την λειτουργικότητα (μάσηση) και την αισθητική. Επαναφέρουν την αυτοπεποίθηση και αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας.

Η πλέον συντηρητική λύση για να αποκατασταθεί το κενό που δημιουργείται μετά την απώλλεια ενός δοντιού είναι η τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος. Πάνω στο εμφύτευμα συνδέεται το προσθετικό στήριγμα. Το προσθετικό στήριγμα διατρέχει την περιοχή μεταξύ εμφυτεύματος και παρυφής των ούλων και προσομοιάζει με τροχισμένο δόντι. Η στεφάνη, δηλ η ”θήκη”, τοποθετείται επί του προσθετικού κολοβώματος και έχει το σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος του φυσικού δοντιού, που λείπει.

Επιεμφυτευματικές στεφάνες-θήκες σε πίσω περιοχές

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες - θήκες, αποτελούν την πιο διαδεδομένη προσθετική λύση κι έχουν πολύ καλή συμπεριφορά. Κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, πάνω στον οποίο προστίθεται οδοντιατρική πορσελάνη. Οι αποκαταστάσεις αυτές έχουν πολύ καλή συμπεριφορά και είναι αρκετά αξιόπιστες

Επιεμφυτευματικές στεφάνες - θήκες στην αισθητική ζώνη - Πρόσθιες περιοχές

Περισσότερο αισθητικές λύσεις σε εμφυτεύματα αποτελούν οι στεφάνες - θήκες από ζιρκονία. Η ζιρκονία (zirconium oxide) είναι κεραμικό υλικό, που έχει εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες και αντέχει στις μασητικές δυνάμεις. Οι θήκες ζιρκονίας κατασκευάζονται με τεχνολογία cad/cam και οι οπτικές ιδιότητες τους αποδίδουν φυσικά αποτελέσματα. Στεφάνες - θήκες ζιρκονίας χρησιμοποιούνται ως λύση εκλογής σε εμφυτεύματα στις πρόσθιες περιοχές των γνάθων, όπου οι αισθητικές απαιτήσεις είναι υψηλές. Σε αυτή την περίπτωση και το προσθετικό κολόβωμα θα πρέπει να είναι από ζιρκονία.

Κατηγορίες επιεμφυτευματικών στεφανών - θηκών

Κοχλιούμενες στεφάνες - θήκες πορσελάνης
Πρόκειται για στεφάνες - θήκες, που συγκρατούνται με ειδική βίδα συγκράτησης στο εμφύτευμα.

Πλεονεκτήματα κοχλιούμενων στεφανών - θηκών

01. διευκολύνουν την επισκεψιμότητα στην κεφαλή του εμφυτεύματος , εάν προκύψει ανάγκη θεραπείας περιεμφυτευματίτιδας

02. αποκοχλιώνονται εύκολα από το εμφύτευμα, χωρίς να καταστραφούν, και επανατοποθετούνται εύκολα (π.χ. εάν προκύψει ανάγκη προσθήκης ή τροποποίησης της επικαλυπτικής πορσελάνης)

Οι κοχλιούμενες στεφάνες - θήκες αποτελούν τις προσθέσεις εκλογής στην θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα.

Συγκολλούμενες στεφάνες - θήκες πορσελάνης
Πρόκειται για στεφάνες - θήκες, που συγκολλούνται στο προσθετικό κολόβωμα των εμφυτευμάτων. Είναι δύσκολο να αφαιρεθούν, χωρίς να τραυματιστούν. Συγκολλούμενες στεφάνες τοποθετούνται στις περιπτώσεις, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κοχλιούμενες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι μεγάλες κλίσεις των εμφυτευμάτων, προβολή της θέσης της βίδας συγκράτησης σε προστομιακή θέση κλπ.

Επιεμφυτευματικές στεφάνες - θήκες και Αισθητική

Σημαντική παράμετρος για την αισθητική απόδοση μιας επι-εμφυτευματικής στεφάνης αποτελεί το προφίλ ανάδυσης της στεφάνης από τους περι-εμφυτευματικούς ιστούς, δηλαδή του τρόπου, που η στεφάνη φαίνεται να ”βγαίνει” μέσα από τα ούλα.

Το προφίλ ανάδυσης είναι η πιο βασική παράμετρος για την αισθητική απόδοση και την υγιεινή των εμφυτευμάτων και εξαρτάται από

 • τη βαθειά ή μη τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
 • την απόσταση από τα παρακείμενα δόντια/εμφυτεύματα
 • την παρουσία προσπεφυκότων ούλων (keratinized gingiva)
 • την σωστή προστομιακή τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
 • την σωστή τήρηση των αποστάσεων της κεφαλής του εμφυτεύματος από τα σημεία επαφής με τα παρακείμενα δόντια
 • την διαμόρφωση του περιγράμματος με την κατάλληλη μεταβατική αποκατάσταση.

Για να επιτύχουμε την αισθητική αποκατάσταση της νωδής περιοχής (δηλ. εκεί που λείπει το δόντι) πρέπει να έχει προηγηθεί προσθετικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Δηλαδή το εμφύτευμα, που θα υποδεχτεί τη στεφάνη - θήκη, πρέπει να τοποθετηθεί με βάση την πιο κατάλληλη λειτουργικά και αισθητικά θέση 

Τα στάδια κατασκευής μιας επιεμφυτευματικής στεφάνης περιλαμβάνουν την αποτύπωση του εμφυτεύματος, την εργαστηριακή κατασκευή της στεφάνης και την τελική τοποθέτηση.

Για μία μονήρη αποκατάσταση απαιτούνται 2-3 συνεδρίες και συνολικός χρόνος 7-10 εργάσιμες ημέρες.Στο διάστημα αυτό ο ασθενής καλύπτεται με προσωρινή αποκατάσταση.

Το τελικό κόστος δεν επιβαρύνεται από τον αριθμό των συνεδριών, εξαρτάται αποκλειστικά από το υλικό κατασκευής και διευκρινίζεται από την πρώτη συνεδρία.

Εάν η τοποθέτηση ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων κρίνεται προβληματική, τότε επιλέγονται κινητές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις 

Επένθετες Οδοντοστοιχίες

Σε Εμφυτεύματα

Κινητές Επένθετες Οδοντοστοιχίες σε Εμφυτεύματα

Η αναβάθμιση της λειτουργίας και της εμφάνισης των κλασσικών ολικών οδοντοστοιχιών (μασέλες) είναι εύκολη και οικονομική. Οι επένθετες οδοντοστοιχίες σε εμφυτεύματα είναι κινητές αποκαταστάσεις, δηλ. ο ασθενής τις αφαιρεί και τις τοποθετεί κατά το δοκούν. Με τέτοιες προσθετικές αποκαταστάσεις επιτυγχάνεται πολύ ισχυρή συγκράτηση και οι ασθενείς μπορούν να μασούν και να μιλούν με άνεση και ασφάλεια.

Επένθετες Οδοντοστοιχίες Σε Εμφυτεύματα - Ενδείξεις

Οι επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες βρίσκουν εφαρμογή σε νωδούς ασθενείς, δηλ. σε ασθενείς που δεν έχουν καθόλου δόντια. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για υπερήλικες ασθενείς ή ακόμη και σε ασθενείς, που λειτουργούν με ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) επί πολύ καιρό.

Χρειάζονται 3-4 εμφυτεύματα για να αποκατασταθεί η ολικά νωδή άνω γνάθος και 1-2 για την κάτω γνάθο. Τα εμφυτεύματα ενώνονται με μια μεταλλική δοκό-μπάρα, η οποία δίνει αντοχή και συγκράτηση στην οδοντοστοιχία ή μέσω κυλινδρικών κολοβωμάτων locators.

Αποτελούν την λύση εκλογής σε ασθενείς με εξαιρετικά απορροφημένη φατνιακή ακρολοφία της κάτω γνάθου. Στους ασθενείς αυτούς ,το κόκκαλο έχει απορροφηθεί σημαντικά. Το αποτέλεσμα είναι να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση αρκετών εμφυτευμάτων ώστε να στηριχθεί μια ακίνητη γέφυρα. Οι ασθενείς αυτής της κατηγορίας ταλαιπωρούνται με ολικές οδοντοντοστοιχίες (μασέλες), που δεν έχουν ικανοποιητική συγκράτηση και σταθερότητα. Η τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο και η προσαρμογή της υπάρχουσας οδοντοστοιχίας προσφέρει εκπληκτική βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες έχουν χαμηλότερο κόστος από τις ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις.

Οι επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες επιλέγονται ως προσθετική λύση σε εμφυτεύματα, όταν δεν μπορούν να κατασκευαστούν ακίνητες αποκαταστάσεις.

Κινητές Επένθετες Οδοντοστοιχίες Σε Εμφυτεύματα-Πλεονεκτήματα

 • πολύ ισχυρή συγκράτηση - ''κουμπώνουν'' και ''ξε-κουμπώνουν'' με δυσκολία- πολύ ''σφιχτές''
 • οικονομική λύση - προσθετική αποκατάσταση με μικρό αριθμό εμφυτευμάτων
 • ευκολία στην υγιεινή των εμφυτευμάτων και αισθητά μικρότερο κίνδυνο να προκαλέσουν περιεμφυτευματίτιδα
 • θεραπεία εκλογής σε υπερήλικους ασθενείς και σε ασθενείς, που φέρουν ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) επί πολλά χρόνια

Το αποτέλεσμα μιας εμφυτευματικής θεραπείας με κινητές αποκαταστάσεις είναι πλήρως ικανοποιητικό. Οι επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες έχουν πολύ ισχυρή συγκράτηση, σε βαθμό, που πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν ως ημι-σταθερές. 

Για την κατασκευή μιας οδοντοστοιχίας πάνω σε εμφυτεύματα απαιτούνται 3-6 συνεδρίες και συνολικός χρόνος 10-15 ημέρες.

Το τελικό κόστος δεν επιβαρύνεται από τον αριθμό των συνεδριών και εξαρτάται από την επιλογή των υλικών και την κατασκευή της συγκρατητικής δοκού.