Όψεις ρητίνης χωρίς τροχισμό δοντιών | Παπαδιώτης Ε.

Όψεις ρητίνης χωρίς τροχισμό δοντιών

dsc
Όψεις Ρητίνης στα πάνω δόντια
21/04/2019
dsc
Όψεις στα άνω πρόσθια για αντιμετώπιση του ελαττωμένου μήκους
21/04/2019

Αρχική

Η αρχική εικόνα. Κενά στα πάνω πρόσθια και συνωστισμός στα κάτω.

Αρχική

Ο ασθενής εμφανίστηκε με κενά στα άνω δόντια και συνωστισμό στα κάτω πρόσθια. Προτάθηκε η ορθοδοντική, αλλά απερίφθη ρητώς και εγγράφως από τον ασθενή.

Τελική

Όψεις ρητίνης με διαστρωμάτωση στα άνω και κάτω πρόσθια δόντια. Το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό αισθητικά και απόλυτα επιτυχημένο βιολογικά καθώς δεν τροχίστηκαν τα δόντια.

Τελική

Η πρόκληση ήταν να προσπαθήσουμε να μην τροχιστούν καθόλου τα δόντια του ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή θα κάναμε έναν αισθητικό συμβιβασμό, καθώς θα αυξανόταν αναγκαστικά ο όγκος και το πλάτος των άνω δοντιών, όπως και έγινε. Με την χρήση ειδικών ρητινών μπορέσαμε να επιτύχουμε μια αποδεκτή αισθητική. Το μεγάλο κέρδος όμως ήταν ο μη-τροχισμός των δοντιών.

Τελική

Όψεις στα άνω και κάτω πρόσθια δόντια με διαστρωμάτωση. Αποδόθηκε λάμψη και φυσικότητα. Με τη διαστρωμάτωση -τοποθέτηση ρητινών με διαφορετικές οπτικές ιδιότητες- επετεύχθη και το κλείσιμο των διαστημάτων στα άνω πρόσθια.