Όψεις Πορσελάνης- Νεότητα και αυτοπεποίθηση | Παπαδιώτης Ε.

Όψεις Πορσελάνης- Νεότητα και αυτοπεποίθηση

dsc scaled
Όψεις Πορσελάνης | Υγεία & Φυσικότητα
19/12/2019
case porcelain  photo after porcelain veneers
Όψεις Πορσελάνης
21/04/2019

Πριν

Νεαρή ασθενής με αποτυχημένες όψεις ρητίνης στα άνω δόντια.

Μετά

Σε συσκευές υψηλής ακρίβειας (CNCs-CAD/CAM) κατασκευάστηκαν όψεις πορσελάνης με συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά στις μηχανικές τους ιδιότητες. Οι όψεις επενδύθηκαν εξωτερικά με πορσελάνη Αστρίου, ώστε να αποδοθεί φυσικότητα.

Μετά

Οι συσκευές ψηφιακής αποτύπωσης και κατασκευής (CAD/CAM) αποδίδουν προσθετικές αποκαταστάσεις υψηλής αντοχής και ακρίβειας.