Εμφυτεύματα - Ολική προσθετική αποκατάσταση άνω γνάθου | Παπαδιώτης Ε.

Εμφυτεύματα – Ολική προσθετική αποκατάσταση άνω γνάθου

dsc
Εμφυτεύματα – Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
19/04/2019
dsc
Οδοντικά εμφυτεύματα – Υγεία και Αισθητική
19/04/2019

Πριν

Ασθενής με αποδιοργανωμένη σύγκλειση. Ο ασθενής δεν μπορεί να μασήσει ικανοποιητικά και αναφέρει επιδείνωση της κατάστασης του. Η εξέταση αποκαλύπτει απώλλεια μασητικού επιπέδου/οδοντικών επαφών και περιοδοντικά δόντια με μεγάλη κινητικότητα. Τα δόντια έχουν μετακινηθεί σε θέσεις εκτός τόξου. Είναι χαρακτηριστικό, πως δε φαίνονται δόντια, όταν ο ασθενής βρίσκεται σε θέση ανάπαυσης.

Μετά

Η εικόνα του ασθενούς μετά την αφαίρεση όλων των δοντιών και την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων άνω.

Μετά

Αποδόθηκε σωστό μασητικό επίπεδο, και τα δόντια τοποθετήθηκαν πιο κάθετα και η αξονική κλίση είναι πλέον πιο σωστή και λειτουργικά και αισθητικά. Η απόδοση σωστού περιγράμματος και μήκους των δοντιών ακολουθεί αρμονικά τη γραμμή του κάτω χείλους.