Εμφυτεύματα - Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση | Παπαδιώτης Ε.

Εμφυτεύματα – Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση

dsc
Εντυπωσιακές πορσελάνες σε εμφυτεύματα
19/04/2019
dsc
Εμφυτεύματα – Ολική προσθετική αποκατάσταση άνω γνάθου
19/04/2019

Αρχική

Ασθενής έχει δόντια περιοδοντικά, με έντονες κινητικότητες, που κρίθηκαν μη διατηρήσιμα. Η συστηματοποίηση των διαδικασιών και η εξατομίκευση της εμφυτευματικής θεραπείας μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής.

Τελική

Τελική φωτογραφία με σταθερές γέφυρες επί εμφυτευμάτων. Η ασθενής μεταβαίνει από μια κατάσταση ανασφάλειας στην επανάκτηση της αυτοπεποίθησης της, καθώς αποκτά δυνατή μάσηση και αρμονικό χαμόγελο.