Διόρθωση της θέσης των δοντιών και της υποστήριξης του άνω χείλους | Παπαδιώτης Ε.

Διόρθωση της θέσης των δοντιών και της υποστήριξης του άνω χείλους

dsc scaled
Αντικατάσταση παλιών όψεων
21/04/2019
dsc
Λεύκανση με Όψεις ρητίνης
21/04/2019

Αρχική

Πολλαπλά αισθητικά προβλήματα : θέση και χρώμα δοντιών, υπερ-έκθεση ουλικών ιστων και λεπτό άνω χείλος.

Τα άνω δόντια έχουν κλίση προς τα κάτω και πίσω. Το άνω χείλος δεν υποστηρίζεται σωστά.

Διόρθωση της υποστήριξης του άνω χείλους (πιο ‘’γεμάτο’’) με την τοποθέτηση 10 όψεων ρητινών στα άνω σε περισσότερο προστομιακή θέση.

Τελική

10 όψεις συνθέτων ρητινών στα άνω και λεύκανση των κάτω δοντιών.