Φιλοσοφία - Dental Aesthetics

Αισθητική Οδοντιατρική - Η Φιλοσοφία μας

Η δέσμευση μας για :

 • παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου
 • ανώδυνη οδοντιατρική
 • υπεύθυνη διάγνωση και αντιμετώπιση των οδοντιατρικών αναγκών
 • σεβασμό και διαχείριση εγκατεστημένων φοβιών
 • αντιστοίχιση αξίας-ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • είναι η βάση, πάνω στην οποία δομείται το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για ένα τελικό αποτέλεσμα , το οποίο οφείλει να καλύπτει τις προσδοκίες των ασθενών μας.


Αισθητική Οδοντιατρική - Διαδικασίες

 • Τήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής σε όλους τους χώρους και λήψη μέτρων αποκλεισμού της διασταυρούμενης επιμόλυνσης των ασθενών και του προσωπικού.
 • Εφαρμόζεται ανώδυνη Οδοντιατρική.
 • Εξατομίκευση των σχεδίων θεραπείας.
 • Εφαρμόζεται Μικροσκοπική Οδοντιατρική (οδοντιατρικό μικροσκόπιο).
 • Η Αισθητική Ανάλυση είναι προαπαιτούμενη σε κάθε αισθητική παρέμβαση. Σχεδιάζονται λειτουργικά και αισθητικά κατευθυνόμενα σχέδια θεραπείας.Το τελικό αποτέλεσμα σχεδιάζεται μέσω ειδικών υπολογιστικών προγραμμάτων και παρουσιάζεται στον ασθενή σε ψηφιακές φωτογραφίες (DSD Dental Smile Design) προεπεμβατικά.
 • Τακτική αξιολόγηση θεραπευτικών σταδίων.
 • Έγγραφη ανάλυση της θεραπευτικών σταδίων, κόστους και πιθανών αναπροσαρμογών.
 • Η εγκαθίδρυση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλικού κλίματος είναι βασική μας επιδίωξη.


ΑΞΙΕΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Οι Αξίες μας

 • Η συνολική υγεία του στοματογναθικού συστήματος
 • Η αισθητική όχι ως υπερβολή αλλά ως αποκατάσταση της αρμονίας
 • Η προσήλωση στην επιστημονική γνώση και στην υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών
 • Η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων της βιοηθικής 
 • Η εξατομίκευση των σχεδίων θεραπείας 
 • Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα

Οι Επιδιώξεις μας

 • Διατήρηση της δομικής ακεραιότητας των υγιών ιστών
 • Πλήρης αποκατάσταση της υγείας και της λειτουργικότητας του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, φώνηση)
 • Μέγιστο λειτουργικό και αισθητικό όφελος 
 • Mακρόχρονη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος
21 068 18 411