Εμφυτεύματα σε 1 ημέρα με τη λύση της Άμεσης Φόρτισης

CONSIDERATIONS UPON IMMEDIATE LOADING OF IMPLANTS