Όψεις Πορσελάνης - Η απόλυτη αισθητική επιλογή

Yγεία και λειτουργικότητα 

εμφάνιση και αυτοπεποίθηση

 

Περιστατικά Πριν&Μετά

 

Η κατασκευή μίας εντυπωσιακής οδοντικής σύνθεσης μπορεί να επιτευχθεί με τις νέες όψεις πορσελάνης, που προσδίδουν λάμψη και φυσικότητα στο χαμόγελο.

Οι νέες όψεις πορσελάνης είναι τόσο αποτελεσματικές -αισθητικά και λειτουργικά- που έχουν εκτοπίσει τη χρήση στεφανών-θηκών σχεδόν πλήρως.

Με τις νέες όψεις πορσελάνης μπορούν να αποκατασταθούν οι συμμετρίες και τα ιδιαίτερα στοιχεία μας και να αναδειχθεί η αρμονία σε ολόκληρο το πρόσωπο. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των όψεων πορσελάνης στηρίζεται στην Αισθητική Ανάλυση και το Digital Smile Design.

Με τις νέες οδοντιατρικές πορσελάνες μπορούν να κατασκευαστούν πολύ λεπτές όψεις, καθώς απαιτούν ελάχιστη ή και καθόλου αποκοπή των δοντιών (0,3-0,7χλστ)

 

Όψεις πορσελάνης - Τι είναι

Αποτελούν επικαλύψεις από ειδική, ενισχυμένη οδοντιατρική πορσελάνη (porcelain veneer). Τοποθετούνται στις μπροστινές επιφάνειες των δοντιών

Είναι προσθετικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης (δεν καλύπτεται όλο το δόντι) σε αντίθεση με τις στεφάνες-θήκες, που είναι προσθέσεις ολικής κάλυψης 

Οι όψεις πορσελάνης κατασκευάζονται σε μηχανές υψηλής ακρίβειας (CAD/CAM) και συγκολλούνται με ειδική τεχνική (bonding) στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών.  Ο ρόλος τους είναι η αντιμετώπιση δυσχρωμιών και η αποκατάσταση τού σχήματος και της μορφής των δοντιών.

Πλέον, οι γνωστές στεφάνες (θήκες) θεωρούνται πολύ επεμβατικές, γιατί είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης (τροχίζονται τα δόντια συνολικά) . Η χρήση τους έχει ”εκτοπιστεί” σχεδόν πλήρως από τις όψεις πορσελάνης και τα επένθετα&υπερένθετα. Οι όψεις πορσελάνης χρειάζονται ελάχιστη ή και μηδενική αποκοπή (υπερ-συντηρητικές αποκαταστάσεις) των οδοντικών ιστών

-ceramic-veneers-1024x6821
Περιστατικά Πριν&Μετά

Όψεις πορσελάνης -Που χρησιμοποιούνται

 • όταν θέλουμε να κλείσουμε διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία).
 • για να διορθώσουμε την θέση προσθίων δοντιών-εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία-π.χ. σ έναν συνωστισμό
 • όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα των δοντιών. Αυτό αφορά σε ασθενείς, που τα δόντια τους έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή, που έχουν δόντια σπασμένα
 • για να καλύψουμε δόντια, που φέρουν εκτεταμένα σφραγίσματα
 • όταν θέλουμε να ”επανατοποθετήσουμε” στη σωστή θέση του ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα.
 • για να ”λευκάνουμε” τα δόντια με μόνιμο τρόπο σε συνδυασμό με τις τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών
 • όταν θέλουμε να ''γεμίσουμε'' τα ανυποστήρικτα χείλη και τις παρειές (βλ. Νέο Χαμόγελο-Ολική μεταμόρφωση)
IMG_2533-1024x6821
Περιστατικά Πριν&Μετά

Όψεις πορσελάνης - Πλεονεκτήματα και Ενδείξεις

 • Είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης και άρα απόλυτα συντηρητικές έναντι των άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων ολικής κάλυψης (στεφάνες- θήκες)
 • Αποδίδουν περισσότερο ομοιογενείς επιφάνειες στα δόντια, καλύτερη στιλπνότητα, καθώς και πολύ καλή μάκρο- και μίκρο-μορφολογία.
 • Απαράμιλλες μηχανικές ιδιότητες (σκληρότητα, αντοχή στην θλίψη και στον εφελκυσμό). Υπό προϋποθέσεις μια όψη πορσελάνης μπορεί να αυξήσει την αντοχή του δοντιού στις θλιπτικές και εφελκυστικές δυνάμεις (πλάγιες).
 • Άριστες οπτικές ιδιότητες
 • Αποτελούν την λύση εκλογής, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν όψεις ρητινών
 • Μπορούν να αποκαταστήσουν μεγαλύτερα ελλείμματα απ’ ό,τι οι όψεις συνθέτων ρητινών.
 • Συγκολλούνται επί της αδαμαντίνης και οδοντίνης (bonding) κι επομένως δεν επηρρεάζουν την δομική ακεραιότητα του δοντιού/-ων
 • Είναι απόλυτα βιοσυμβατές και ”φιλικές” με τους ιστούς του περιοδοντίου (ούλα)

 

Όψεις Πορσελάνης - Μειονεκτήματα και Περιορισμοί

 • Απαιτούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (εργαστηριακά κλπ)
 • Η συγκόλληση της όψης πορσελάνης χρειάζεται ικανή επιφάνεια αδαμαντίνης-οδοντίνης. Γι αυτό, απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί (mockup βλ. Αισθητική Ανάλυση & Digital Smile Design ) και εξοπλισμός (ελάχιστη αποκοπή αδαμαντίνης με χειρουργικό μικροσκόπιο, χειρουργικές λούπες )

CASE-20-CERAMIC-CROWNS-1024x6821
Περιστατικά Πριν&Μετά

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των ολοκεραμικών όψεων είναι η σωστή αξιολόγηση της:

 • περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς (ούλων και οστού),
 • σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους)
 • και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).

 

Όψεις πορσελάνης - Διαδικασία

Αρχικά επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις πορσελάνης, σύμφωνα με την αισθητική ανάλυση χαμόγελου & προσώπου

Παρουσιάζεται στον ασθενή το προτεινόμενο σχέδιο πάνω στα φυσικά δόντια με μια δοκιμαστική , εξατομικευμένη σύνθεση. Έτσι, οπτικοποιείται άμεσα το τελικό αποτέλεσμα ,προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οποιεσδήποτε επισημάνσεις για τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο γίνονται σε αυτό το στάδιο. Τελικά αντιγράφεται ακριβώς το αποτέλεσμα στις τελικές όψεις πορσελάνης μέσω ειδικών πλοηγών. Κατασκευάζονται οι όψεις μια προς μία σε ειδική συσκευή καθοδηγούμενου σχεδιασμού CAD/CAM

 

Στάδια θεραπείας με όψεις πορσελάνης - Χρόνοι

Τα στάδια κατασκευής των όψεων πορσελάνης περιλαμβάνουν

 • προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών των δοντιών
 • κατασκευή των μεταβατικών αποκαταστάσεων
 • αποτύπωση των δοντιών
 • κατασκευή των τελικών αποκαταστάσεων αστρίου (feldspathic) ή διπυριτικού λιθίου (e-max)
 • και την τελική συγκόλλησή τους στη θέση τους.

Οι όψεις πορσελάνης χρησιμοποιούνται σχεδόν στις ίδιες περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται και οι όψεις ρητίνης.

Έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο χρονικό ορίζοντα και αποδίδουν σχετικά καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από τις όψεις σύνθετης ρητίνης.

 

 

Η εξαιρετική αντοχή, η στιλπνότητα και η ημι-διαφάνειά της οδοντιατρικής πορσελάνης, καθιστούν τις ολοκεραμικές όψεις μια καταπληκτική επιλογή. Για τους λόγους αυτούς εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο τις επιλέγουν ως την απόλυτη αισθητική λύση για το χαμόγελό τους.

Το τελικό αποτέλεσμα επαναφέρει την λειτουργικότητα και την αρμονία στο χαμόγελο. Με τις όψεις πορσελάνης αποκαθίσταται το σχήμα των δοντιών, η θέση και το χρώμα τους. 

Περιστατικά Πριν&Μετά
Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε όψεις Αστρίου (Feldspathic) και e-max (IPS IVOCLAR Inc)

 

 

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close