Προσθετικές Αποκαταστάσεις

 

Στεφάνες – Θήκες

Η στεφάνη είναι μια ακίνητη αποκατάσταση ολικής κάλυψης, η οποία συγκολλάται σε ένα φυσικό δόντι ή σε οδοντικό εμφύτευμα (βλ. στεφάνες σε εμφυτεύματα) σε αντίθεση με τις όψεις ρητίνης/πορσελάνης και τα ένθετα/επένθετα , που αποτελούν αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης. Οι τελευταίες θεωρούνται και οι πλέον συντηρητικές γι αυτό και προτιμούνται, όπου αυτό είναι εφικτό.

IMG_2649-1024x6821

Όταν η δομική αντοχή ενός δοντιού έχει εξασθενήσει τόσο ώστε να μην μπορεί να τοποθετηθεί μια όψη ή ένα επένθετο (σ.σ. όπως συμβαίνει σε δόντια που λόγω τερηδόνας ή κατάγματος έχουν χάσει μεγάλο τμήμα τους), τότε κανένα υλικό δεν μπορεί να αποκαταστήσει αποτελεσματικά την λειτουργία του φυσικού δοντιού και παράλληλα ,να προστατεύει από ενδεχόμενο κάταγμα δοντιού/αποκατάστασης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατασκευή και τοποθέτηση μιας εξατομικευμένης στεφάνης κρίνεται η μόνη λύση, προκειμένου να παραμείνει το δόντι στον οδοντικό φραγμό χωρίς να κινδυνεύει να σπάσει.

Επομένως η στεφάνη, ή κατά το κοινώς λεγόμενο ”θήκη”, είναι μια κορώνα ολικής κάλυψης του δοντιού, που εφαρμόζει και αγκαλιάζει σφιχτά το δόντι και έχει το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα ενός φυσικού δοντιού.

Η μεταλλοκεραμική θήκη (PFM-Porcelain Fused-to-Metal crown), που αποτελεί και την πιο διαδεδομένη προσθετική λύση, κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό (είτε από χρωμιο-κοβαλτιούχα κράματα, είτε από κράματα ευγενών μετάλλων -χρυσό/τιτάνιο) πάνω στον οποίο επενδύεται οδοντιατρική πορσελάνη.

IMG_9869-1024x6821

Περισσότερο αισθητικές λύσεις αποτελούν οι στεφάνες από zirconium oxide, το οποίο είναι κεραμικό υλικό με εξαιρετική αντοχή, ή τα ολοκεραμικά συστήματα (all-ceramic crown) Empress II, ips e.max, των οποίων οι οπτικές ιδιότητες είναι απαράμιλλες και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως σε πρόσθια δόντια, όπου οι αισθητικές απαιτήσεις είναι υψηλές.

Πρέπει όμως να τονιστεί, πως με την εξέλιξη των συγκολλητικών συστημάτων οι προσθετικές αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης (στεφάνες,γέφυρες) έχουν περιοριστεί δραστικά ,γιατί αποτελούν ”επιθετικές” λύσεις. Έτσι, πλέον περιορίζονται ως αποκαταστάσεις είτε επί δοντιών, που έχουν χάσει όλα τα τοιχώματα τους (μέχρι 2 χλστ ύψος κλινικής μύλης), είτε σε δόντια, που φέρουν ήδη αποτυχημένες στεφάνες. Βασική ,όμως, προϋπόθεση για την τοποθέτηση μιας επιτυχημένης στεφάνης είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 2 χλστ ύψους δοντιού κυκλοτερώς (Ferrule Effect) .

Τα στάδια κατασκευής μιας στεφάνης περιλαμβάνουν την παρασκευή (σ.σ. τον τροχισμό) του δοντιού, την κατασκευή και προσωρινή συγκόλληση της προσωρινής στεφάνης, την αποτύπωση του/των δοντιών, την αποστολή του αποτυπώματος και κατασκευή της αποκατάστασης στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και την τελική συγκόλλησή της στο δόντι.

Για μία μονήρη αποκατάσταση απαιτούνται 3-4 συνεδρίες και συνολικός χρόνος 7-10 εργάσιμες ημέρες.

Το τελικό κόστος δεν επιβαρύνεται από τον αριθμό των συνεδριών, εξαρτάται αποκλειστικά από το υλικό κατασκευής και υπολογίζεται από την πρώτη συνεδρία.

Στεφάνες τοποθετούνται και σε οδοντικά εμφυτεύματα (βλ. στεφάνες σε εμφυτεύματα)

 

Γέφυρες

Όταν ο ασθενής έχει χάσει ένα ή παραπάνω δόντια, κι εφόσον τα εναπομείναντα δόντια, που προορίζονται για στηρίγματα, είναι αρκετά σε αριθμό, τότε μπορεί να κατασκευαστεί μια προσθετική αποκατάσταση (γέφυρα), η οποία στηρίζεται στα δόντια-στηρίγματα (συγκολλάται μόνιμα) και αναπληρώνει τα ελλείποντα δόντια. Ουσιαστικά πρόκειται για στεφάνες (σ.σ. θήκες), που είναι κατασκευασμένες η μια δίπλα στην άλλη και οι οποίες είναι ενωμένες μεταξύ τους.

Γέφυρες κατασκευάζονται και πάνω σε οδοντικά εμφυτεύματα, όταν δεν υπάρχουν δόντια.

Τα στάδια κατασκευής μιας γέφυρας περιλαμβάνουν την παρασκευή (δηλ. τον τροχισμό) των δοντιών-στηριγμάτων, την κατασκευή και προσωρινή συγκόλληση της προσωρινής γέφυρας, την αποτύπωση των δοντιών, την κατασκευή της αποκατάστασης και την τελική συγκόλλησή της στα δόντια στηρίγματα.

IMG_5022-1024x6821

ΣΕ ΠΙΣΩ ΔΟΝΤΙΑ

Η μεταλλοκεραμική γέφυρα, που αποτελεί και την πιο διαδεδομένη προσθετική λύση, κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό (είτε από χρωμιο-κοβαλτιούχα κράματα, είτε από κράματα ευγενών μετάλλων -χρυσο/τιτανιο),ο οποίος επενδύεται με οδοντιατρική πορσελάνη. Η αποκατάσταση αυτή είναι μια πολύ καλή και αξιόπιστη επιλογή, αλλά χρησιμοποιείται πλέον περισσότερο για τα οπίσθια δόντια, αφού δεν μπορεί να συναγωνιστεί τις αισθητικές ιδιότητες των ολοκεραμικών συστημάτων.

ΣΕ ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

Περισσότερο αισθητικές λύσεις αποτελούν οι γέφυρες από ζιρκονία (zirconium oxide), το οποίο είναι κεραμικό υλικό και αποκαλείται ”το λευκό ατσάλι”, λόγω της μεγάλης αντοχής του, ή τα ολοκεραμικά συστήματα Empress II, ips e.max, των οποίων οι οπτικές ιδιότητες είναι απαράμιλλες και για αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως σε πρόσθια δόντια, όπου οι αισθητικές απαιτήσεις είναι υψηλές.

Βασικό μειονέκτημά τους είναι ο τροχισμός των δοντιών-στηριγμάτων

Πρέπει να τονιστεί, πως η λύση μιας γέφυρας επί δοντιών δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή μας για την αναπλήρωση οδοντικών ελλειμμάτων. Με την είσοδο των εμφυτευμάτων στην Οδοντική προσθετική και την τεκμηριωμένη και προβλέψιμη χρησιμοποίηση τους, η λύση των γεφυρών επί δοντιών θα πρέπει να επιλέγεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες , όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν εμφυτεύματα

Για την κατασκευή και τοποθέτηση μιας γέφυρας απαιτούνται 3-5 συνεδρίες και συνολικός χρόνος 7-15 ημέρες (εξαρτάται από το μέγεθος της αποκατάστασης).

Το τελικό κόστος δεν επιβαρύνεται από τον αριθμό των συνεδριών, εξαρτάται αποκλειστικά από το υλικό κατασκευής και τον αριθμό των ελλειπόντων δοντιών και αποσαφηνίζεται στην πρώτη συνεδρία.

 

Προσωρινές – Μεταβατικές Αποκαταστάσεις

Το στάδιο των μεταβατικών αποκαταστάσεων είναι απαραίτητο προσθετικό στάδιο στην αισθητική οδοντιατρική, προκειμένου να επιτευχθεί ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα. Οι μεταβατικές αποκαταστάσεις είναι όψεις,θήκες ή γέφυρες, που συγκολλούνται προσωρινά στα δόντια-στηρίγματα, και  αποκαθιστούν άμεσα και αποτελεσματικά το δόντι ή τα δόντια που τροχίζονται ακόμα κι από το πρώτο ραντεβού.

IMG_48901

Ο ρόλος τους είναι πολυσήμαντος.

 • Προστατεύουν το δόντι/δόντια στήριγμα/στηρίγματα
  • Με τις μεταβατικές αποκαταστάσεις ο ασθενής δεν παραμένει με τροχισμένα δόντια στο μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και την τοποθέτηση της τελικής αποκατάστασης στο στόμα. Έτσι, οποιαδήποτε επέμβαση κι αν γίνει στο στόμα του ασθενούς (παρασκευή – αποκοπή οδοντικών ιστών για την τοποθέτηση στεφανών / γεφυρών, εξαγωγές προσθίων δοντιών κλπ), δεν επηρεάζει καθόλου ούτε την αισθητική αλλά ούτε και την λειτουργικότητα (μάσηση, ομιλία). Έχουμε δηλαδή άμεση αποκατάσταση ή και βελτίωση της περιοχής.
  • Εάν δεν τοποθετηθεί μια μεταβατική αποκατάσταση σε ένα παρασκευασμένο-τροχισμένο δόντι, το δόντι μένει εκτεθειμένο στο στοματικό περιβάλλον για την περίοδο, που θα μεσολαβήσει μέχρι την κατασκευή της τελικής προσθετικής λύσης. Στο διάστημα αυτό το δόντι είναι απροστάτευτο έναντι των μικροβίων και συνήθως υφίσταται άμεση ή μεθύστερη βλάβη. Αυτό σημαίνει έντονο οδοντικό πόνο και συχνά πρέπει να διενεργηθεί ενδοδοντική θεραπεία, και να τοποθετηθεί ενδορριζικός άξονας. Συνεπώς, οι προσωρινές αποκαταστάσεις αφενός προστατεύουν τα δόντια αφετέρου δεν επιβαρύνουν οικονομικά το σχέδιο θεραπείας με περισσότερες θεραπευτικές ενέργειες.
 • Μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από την αισθητική ανάλυση στα δόντια
  • Οι προσωρινές αποκαταστάσεις είναι βασικό εργαλείο της αισθητικής οδοντιατρικής γιατί μας βοηθούν να διατηρήσουμε τη μορφολογία των ούλων και των δοντιών. Χωρίς τις κατάλληλες μεταβατικές αποκαταστάσεις είναι αδύνατο να επιτευχθεί μία άρτια τελική προσθετική αποκατάσταση.
 • Κατευθύνουν την επούλωση μετά από πλαστική χειρουργική των ούλων.
 • Δίνουν την δυνατότητα στον επεμβαίνοντα και στον ασθενή να δουν τις διαστάσεις,αναλογίες και τη θέση των δοντιών μετά την τοποθέτηση των προσωρινών και να τα τροποποιήσουν εάν χρειάζεται.
 • Επιτρέπουν την εύκολη προσθήκη ή αφαίρεση του υλικού κατασκευής τους (ακρυλική/σύνθετη ρητίνη), ώστε να επιτευχθεί ένα αρμονικό και προβλέψιμο αποτέλεσμα
 • Επιτρέπουν την ελάχιστη αποκοπή των οδοντικών ιστών.
 • Αναπαράγεται  στις τελικές αποκαταστάσεις (πορσελάνη) -με τη βοήθεια κατάλληλων οδηγών- το αποτέλεσμα, που έχουμε διαμορφώσει επί των μεταβατικών αποκαταστάσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση, όπου πρέπει να αφαιρεθεί ένα πρόσθιο δόντι. Στην περίπτωση αυτή, εάν η λύση, που έχει επιλεγεί είναι μια γέφυρα, τότε στο ίδιο ραντεβού τροχίζονται και τα δόντια-στηρίγματα και κατασκευάζεται μια προσωρινή γέφυρα. Η γέφυρα τοποθετείται στη θέση της, αποκαθιστά άμεσα την νωδή περιοχή και δίνει την δυνατότητα για την αισθητική διαχείρηση των περιοδοντικών ιστών. Αυτό σημαίνει, πως μπορούμε να κατευθύνουμε την επούλωση στην περιοχή της εξαγωγής, έτσι ώστε να μην έχουμε στο μέλλον δυσεπίλυτα αισθητικά προβλήματα (απώλεια μεσοδοντίων θηλών και μαύρα διαστήματα).

IMG_2727-1024x6821

Μια ιδιαίτερη κατηγορία ακίνητων μεταβατικών γεφυρών αποτελούν οι προσωρινές γέφυρες τύπου Maryland/Rochette . Πρόκειται για συγκολλούμενες γέφυρες, που τοποθετούνται σε δόντια ΧΩΡΙΣ αποκοπή/τροχισμό. Μια συνηθισμένη εφαρμογή αυτών των γεφυρών , περιλαμβάνει εξαγωγή πρόσθιου δοντιού/δοντιών για τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος και συγκόλληση γέφυρας στα παρακείμενα άθικτα δόντια. Στην περίπτωση αυτή τα παρακείμενα υγιή δόντια δεν τροχίζονται, χρησιμοποιούνται όμως για να συγκολληθεί σε αυτά ένα προσθετικό (”ψεύτικο”) δόντι από ακρυλική ρητίνη , το οποίο θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση (βλ. προσωρινές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων)

Με απλά λόγια, ο ασθενής έρχεται με δόντια και φεύγει πάντα με δόντια.

Οι προσωρινές όψεις,στεφάνες-θήκες κατασκευάζονται προ-επεμβατικά και συγκολλούνται με προσωρινή πάστα στα δόντια, αφού ολοκληρωθεί η συνεδρία. Υλικά επιλογής για τις προσωρινές στεφάνες είναι η ακρυλική ρητίνη ή οι σύνθετες ρητίνες.

Για την κατασκευή μίας προσωρινής αποκατάστασης απαιτείται 1 συνεδρία.
Το τελικό κόστος εξαρτάται από το υλικό και την μέθοδο κατασκευής.

 

Ενδορριζικοί Άξονες

Η τοποθέτηση του κατάλληλου ενδορριζικού άξονα σε ένα δόντι-στήριγμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών με στεφάνες-θήκες και αποτελεί απαραίτητη επανορθωτική αποκατάσταση σε πολύ κατεστραμένα δόντια, στα οποία έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία.

Υλικά κατασκευής για εξατομικευμένους άξονες είναι τα χρωμιο-κοβαλτιούχα κράματα, η χρυσο-πλατίνα, τα ενισχυμένα ολοκεραμικά συστήματα, ενώ οι προκατασκευασμένοι άξονες είναι άξονες από υαλονήματα και ανθρακονήματα.

Η επιλογή του κατάλληλου άξονα εξαρτάται από το δόντι και από την προσθετική αποκατάσταση (μεταλλοκεραμική στεφάνη, ολοκεραμική στεφάνη) που θα υποδεχτεί.

Για την τοποθέτηση ενός προκατασκευασμένου άξονα απαιτείται 1 συνεδρία.
Για την κατασκευή και τοποθέτηση ενός εξατομικευμένου άξονα απαιτούνται 2 συνεδρίες.

Το τελικό κόστος εξαρτάται από το υλικό κατασκευής.

 

Μερικές Οδοντοστοιχίες

Πρόκειται για κινητές προσθέσεις με μεικτή στήριξη, που στηρίζονται δηλ. είτε σε δόντια και σε ούλα, είτε σε οδοντικά εμφυτεύματα και σε ούλα. (βλ. ολικές επένθετες οδοντοστοιχίες). Οι μερικές οδοντοστοιχίες μπορούν να αφαιρεθούν από το στόμα και να τοποθετηθούν στη θέση τους από τον ασθενή, σε αντίθεση με τις ακίνητες αποκαταστάσεις (στεφάνες και γέφυρες), οι οποίες τοποθετούνται από τον θεράποντα στη θέση τους και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τον ασθενή.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αρκετά δόντια-στηρίγματα ή οδοντικά εμφυτεύματα για να στηρίξουν μια συγκολλούμενη γέφυρα, τότε η μερική οδοντοστοιχία ή κατά το κοινώς λεγόμενο ”μηχάνημα” είναι μια αξιόπιστη και ασφαλής λύση.

Το βασικό μειονέκτημα των μερικών οδοντοστοιχιών είναι πως επειδή αποτελούν κινητή λύση, είναι δυσκολότερο για τον ασθενή να τις συνηθίσει. Επίσης δεν είναι αισθητικές αποκαταστάσεις, γιατί τα συγκρατητικά στοιχεία τους είναι μεταλλικά άγκιστρα που εφάπτονται στις πρόσθιες επιφάνεις των δοντιών και αποκαλύπτονται συνηθέστατα κατά το χαμόγελο. Όταν η διασπορά και η θέση των εναπομείναντων δοντιών ή εμφυτευμάτων το επιτρέπει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αισθητικά συγκρατητικά μέσα, όπως είναι οι σύνδεσμοι ακριβείας.

Υλικά επιλογής για μια μερική οδοντοστοιχία είναι η ακρυλική ρητίνη, οι σύνθετες ρητίνες και τα χρωμιο-κοβαλτιούχα κράματα.

Για την κατασκευή μιας μερικής οδοντοστοιχίας απαιτούνται 3-4 συνεδρίες και συνολικός χρόνος 7-15 εργάσιμες ημέρες.

Το τελικό κόστος δεν επιβαρύνεται από τον αριθμό των συνεδριών, εξαρτάται αποκλειστικά από το υλικό κατασκευής και τον αριθμό των ελλειπόντων δοντιών και υπολογίζεται στην πρώτη συνεδρία.

 

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Είναι κινητές προσθέσεις και στηρίζονται εξ ολοκλήρου στα ούλα και στις φατνιακές ακρολοφίες (το κόκαλο που μένει μετά την εξαγωγή όλων των δοντιών). Ο ασθενής μπορεί να τις αφαιρεί και να τις επανατοποθετεί στη θέση τους κατά το δοκούν.
Πρόκειται για τις γνωστές ”μασέλες”, οι οποίες κατασκευάζονται, όταν ο ασθενής έχει χάσει όλα τα δόντια στη μια ή και στις δύο γνάθους.

Μια ολική οδοντοστοιχία αποτελεί μόνιμη λύση, μόνο όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν οδοντικά εμφυτεύματα.

Τα τελευταία χρόνια όμως, μετά την επανάσταση που επήλθε με την είσοδο των οδοντικών εμφυτευμάτων, οι ολικές οδοντοστοιχίες έχουν εκτοπιστεί και πλέον η χρήση τους περιορίζεται ως προσωρινή λύση για το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα της τοποθέτησης (χειρ. επέμβαση) των οδοντικών εμφυτευμάτων μέχρι να γίνει η οστεοενσωμάτωση (4-6 μήνες).

Σε ηλικιωμένους ασθενείς με εξαιρετικά απορροφημένη φατνιακή ακρολοφία της κάτω γνάθου (το κόκκαλο έχει απορροφηθεί πολύ) οι ολικές οδοντοντοστοιχίες δεν μπορούν να έχουν καθόλου ικανοποιητική συγκράτηση και επομένως οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να τραφούν σωστά. Η τοποθέτηση και μόνο 2 εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο και η άμεση προσαρμογή της υπάρχουσας ολικής οδοντοστοιχίας προσφέρει δραστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών με πολύ χαμηλό κόστος και μάλιστα πολλές φορές από την ίδια ημέρα της επέμβασης.

Για την κατασκευή μιας ολικής οδοντοστοιχίας απαιτούνται 3-4 συνεδρίες και συνολικός χρόνος 7-10 εργάσιμες ημέρες.

Πρόσφατο Νέο

Περιστατικό ολικής αποκατάστασης με οδοντικά εμφυτεύματα σε μία ημέρα

περισσότερα νέα

Περιστατικό Ολοκεραμικής Γέφυρας Ζιρκονίας

Λειτουργική και αισθητική αντιμετώπιση με γέφυρα ζιρκονίας CAD/CAM

περισσότερα περιστατικά

Στείλτε μας την ερώτησή σας

Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο info@dental-aesthetics.gr. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν online εκτίμησης των οδοντιατρικών σας αναγκών με την αποστολή πρόσφατων φωτογραφιών/ακτινογραφιών

Αποστολή

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close