Αισθητική Οδοντιατρική

 

Αισθητική ανάλυση

Η Αισθητική Ανάλυση είναι η μέθοδος σχεδιασμού νέας , εντυπωσιακής οδοντικής σύνθεσης καθώς και της δοκιμαστικής μεταφοράς της στο στόμα πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε θεραπευτική ενέργεια (ΔΕΝ τροχίζονται δόντια). Εφαρμόζονται εξειδικευμένες τεχνικές Ανάλυσης του προσώπου και χρησιμοποιούνται συσκευές υψηλής τεχνολογίας.

Όμορφο χαμόγελο δεν σημαίνει μόνο δόντια λαμπερά και καλοσχηματισμένα.

Οι αισθητικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και είναι στην ευθύνη του οδοντιάτρου να αναλύσει τις προσδοκίες των ασθενών του, αλλά και να τις συνθέσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα ενσωματώνεται αρμονικά με το υπόλοιπο πρόσωπο.

Με την Αισθητική Ανάλυση επισημαίνονται ενδεχόμενες δυσαρμονίες στο πρόσωπο, στο χαμόγελο, στο χρώμα, στη θέση και στις διαστάσεις των δοντιών. Ελέγχεται επίσης και η ενδεχόμενη ελλιπής ή υπερβολική έκθεση των περιστοματικών περιοχών (χείλη, παρειές, μειωμένο ή αυξημένο ύψος κάτω τριτημορίου του προσώπου , προσθιοπίσθια θέση των γνάθων κλπ)

Η αισθητική ανάλυση αποτελεί απαραίτητο στάδιο σε κάθε αισθητική παρέμβαση, που γίνεται στο ιατρείο μας. Η αξιοποίηση  των πληροφοριών από την αισθητική ανάλυση έχει μια κοινή επιδίωξη:  το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να διατηρεί την αρμονία σε όλο το πρόσωπο, χωρίς να παραβιάζονται οι λειτουργικές και βιολογικές παράμετροι των δοντιών και των ούλων.

DSC_1181-1024x7681

Από τους κλασσικούς χρόνους μέχρι και τις ημέρες μας συγκεκριμένοι κανόνες και αναλογίες καθορίζουν την Αισθητική.

Η χρυσή αναλογία είναι η ιδανική αναλογία μεταξύ των επιμέρους στοιχείων, που απαρτίζουν μια όμορφη εικόνα, ένα ωραίο πρόσωπο, ένα καλοσχηματισμένο αντικείμενο, ένα γοητευτικό χαμόγελο. Η χρυσή αναλογία – 1/1.618 ή 0.618/1.- βρίσκει εφαρμογή από την τέχνη στους κλασικούς χρόνους, μέχρι και στις ημέρες μας στο βιομηχανικό σχέδιο, στην αρχιτεκτονική ,αλλά και στην απόδοση μιας αρμονικής οδοντικής σύνθεσης μέσω ειδικού λογισμικού, που υπολογίζει τις αποστάσεις και τις αναλογίες σε ολόκληρο το πρόσωπο.

Αισθητικός Επανασχεδιασμός – Τι είναι το Digital Smile Design -DSD

Αισθητικός Επανασχεδιασμός  – Τι είναι το Digital Smile Design -DSD

Το Digital Smile Design (Yoshinaga & Coachman) είναι η τελευταία καινοτομία στην Σύγχρονη Αισθητική Οδοντιατρική και αφορά τον αισθητικά κατευθυνόμενο επανασχεδιασμό του χαμόγελου με τη χρήση ειδικών ψηφιακών οδηγών.

Αποτελεί την πιο εξελιγμένη μέθοδο αισθητικής ανάλυσης του προσώπου και υπολογισμού της σωστής θέσης και των διαστάσεων των δοντιών στο στόμα . Το DSD εφαρμόζεται ακόμα και σε περιπτώσεις, όπως συμβαίνει στην πλήρη αποδιοργάνωση της φυσικής οδοντοφυίας ( απώλλεια των περισσοτέρων ή ακόμη και όλων των δοντιών ) , όπου δεν έχουμε κανένα ενδοστοματικό στοιχείο αναφοράς, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ”πλοηγός” για τον σχεδιασμό της οδοντοφυίας. Σχεδιάζονται οι ιδανικές διαστάσεις και αναλογίες των δοντιών, το σχήμα και η θέση της νέας οδοντικής σύνθεσης, με βάση τις αποστάσεις και τις αναλογίες σε ολόκληρο το πρόσωπο

Η διαδικασία είναι εξατομικευμένη.

Τι κάνει το Digital Smile Design τόσο ιδιαίτερο

 • Επιτυγχάνεται απαράμιλλη αισθητική απόδοση δοντιών κι εμφυτευμάτων
 • Το DSD ενσωματώνει τη βιολογία των ιστών , τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και την μακροβιότητα του αποτελέσματος στην αισθητική απόδοση μιας νέας εξατομικευμένης οδοντικής σύθεσης.
 • Το DSD δεν παρακάμπτει την λειτουργικότητα και τη διατήρηση της υγιεινής προς όφελος της Αισθητικής
 • Με το DSD ο ασθενής οπτικοποιεί το προτεινόμενο τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί να δει την νέα οδοντική σύνθεση σε φωτογραφίες από το πρόσωπο του και στην συνέχεια ”πάνω” στα φυσικά δόντια με τη χρήση mock-up/snap-on (δηλ.δοκιμαστικό μοντέλο από ακρυλική ρητίνη, που τοποθετείται στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών)
 • Το DSD περιορίζει εντυπωσιακά τις αισθητικές επιπλοκές. Το τελικό ”ιδανικό” σχήμα της νέας οδοντικής σύνθεσης προσεγγίζεται με εκπληκτική ακρίβεια 95-98%
 • Από το DSD προκύπτουν και όλες οι ενδιάμεσες θεραπείες με εξαιρετική ακρίβεια, οπότε η αλληλουχία των σταδίων της θεραπείας καθίσταται προβλέψιμη και ακριβής
 • Το σχέδιο θεραπείας καθίσταται αισθητικά κατευθυνόμενο, χωρίς να παραβλέπονται κατ’ ελάχιστο όλες οι βιολογικές και λειτουργικές παράμετροι. Μπορούμε ,έτσι, να υπολογίσουμε με ακρίβεια σε πόσα και ποιά δόντια και με ποιό τρόπο πρέπει να παρέμβουμε , ώστε να έχουμε ένα αρμονικό αποτέλεσμα.
 • Με τη βοήθεια του DSD διενεργούνται θεραπείες, που είναι ελάχιστα ή και καθόλου επεμβατικές σε σύγκριση με τις τεχνικές της συμβατικής Αποκαταστικής και Αισθητικής Οδοντιατρικής

IMG_4483-1024x6821

Ποιά είναι η διαδικασία για την Αισθητική Ανάλυση DSD

 • Λαμβάνονται εξωστοματικές και ενδοστοματικές φωτογραφίες του ασθενούς. Στις φωτογραφίες γίνεται όλη η μελέτη και ο σχεδιασμός με την χρήση ειδικού ψηφιακού λογισμικού
 • Γίνεται η παρουσίαση της νέας οδοντικής σύνθεσης στον ασθενή με ”αρχικές” και ”τελικές” φωτογραφίες,
 • Κατασκευάζεται η προτεινόμενη , δοκιμαστική οδοντική σύνθεση , που προέκυψε από την ψηφιακή επεξεργασία και τοποθετείται πάνω στα δόντια του ασθενούς. Η μάσκα ”κουμπώνει” πάνω στα φυσικά δόντια του ασθενούς , οπότε το προτεινόμενο σχήμα οπτικοποιείται χωρίς να έχουν τροχιστεί καθόλου τα δόντια
 • Επαληθεύεται ή τροποποιείται το νέο χαμόγελο μέχρι να ταιριάξει απόλυτα στο πρόσωπο. |Οριστικοποιείται το αποτέλεσμα και με αφετηρία την… τελική εικόνα καταρτίζεται το σχέδιο θεραπείας. Έτσι, εκτελούνται όλα τα επόμενα στάδια με βάση τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τους βιολογικούς και λειτουργικούς περιορισμούς , που προκύπτουν από τον κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο.

Ο ασθενής γνωρίζει από την αρχή το τελικό αποτέλεσμα προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε θεραπεία.

Όλοι οι επιμέρους τομείς της Αισθητικής Οδοντιατρικής, από τα αισθητικά βιοϋλικά έως την αισθητική χειρουργική των μαλακών και σκληρών ιστών του στόματος οφείλουν να αποκαθιστούν ή/και να διατηρούν την αρμονία στο πρόσωπο, στο χαμόγελο και στα δόντια μέσα στα όρια που καθορίζει η βιολογία και η υγεία τών ιστών.

Στην Ιατρική, όπως και στη φύση, το ωραίο ταυτίζεται με την αρμονία.

 

Όψεις με Σύνθετες Ρητίνες

Η όψη σύνθετης ρητίνης είναι μια …μικρού πάχους επικάλυψη (veneer), που τοποθετείται στην μπροστινή επιφάνεια του δοντιού και κρύβει δυσχρωμίες (γκρίζα, κίτρινα, καφέ δόντια), ή/και αντιμετωπίζει ενδεχόμενες δυσαρμονίες στο σχήμα ή τη μορφή του δοντιού (σπασμένα δόντια ή φθαρμένα).

Οι όψεις συνθέτων ρητινών είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις -σε σύγκριση με τις κλασικές στεφάνες (ολικής κάλυψης αποκαταστάσεις)-, γιατί χρειάζονται ελάχιστη ή και καθόλου αποκοπή οδοντικών ιστών . Οι όψεις συνθέτων ρητινών είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης , γιατί το δόντι/δόντια τροχίζεται/-νται ελάχιστα ή ΚΑΘΟΛΟΥ.

IMG_3386-1024x6821

Οι όψεις συνθέτων ρητινών είναι συνήθως άμεσες αποκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει , πως ο κατάλληλα εκπαιδευμένος οδοντίατρος μπορεί, αφού αναλύσει το περιστατικό, να τοποθετήσει σε στρώματα τις σύνθετες ρητίνες και να αλλάξει την οδοντική σύνθεση ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ.

Με την χρήση ειδικών ρητινών και τεχνικών διαστρωμάτωσης μπορούμε να αναπαράγουμε τις μηχανικές και τις οπτικές ιδιότητες των φυσικών ιστών (οδοντίνης/αδαμαντίνης). Έτσι, επιτυγχάνονται εκπληκτικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα (παρόμοια με αυτά των όψεων πορσελάνης) , που διατηρούνται αναλλοίωτα για πολλά χρόνια. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες τεχνικές, το προσδόκιμο χρόνου ζωής των όψεων συνθέτων ρητινών μπορεί να ξεπεράσει πλέον τα 10 ή και 15 χρόνια.

Το εύρος εφαρμογής των νέων συνθέτων ρητινών καλύπτει πλέον όλο το φάσμα των οδοντικών αποκαταστάσεων.

IMG_98571-1024x6821

Πότε χρησιμοποιούνται:

 • όταν θέλουμε να κλείσουμε μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών που είναι αραιά (αραιοδοντία). Διαστήματα μεγαλύτερα από 1-1,5 χλστ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύνθετες ρητίνες.
 • όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα, που είχαν τα δόντια σε νεαρή ηλικία. Αυτό αφορά σε ασθενείς ,των οποίων τα δόντια έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή ακόμα και σε ασθενείς, που έχουν δόντια σπασμένα λόγω ατυχήματος. Ειδικά σε ασθενείς, που σφίγγουν ή τρίζουν τα δόντια τους, η επιλογή των συνθέτων ρητινών είναι η λύση εκλογής. Τελευταία με την συνδυαστική χρήση μικρόκκοκων (microfill resins) και νανόκοκκων (nanofill resins) ρητινών μπορούμε να έχουμε εκπληκτικές βιομιμητικές αποκαταστάσεις τόσο σε πρόσθια δόντια, όσο και σε οπίσθια δόντια.
 • όταν θέλουμε να καλύψουμε δόντια που φέρουν εκτεταμένα παλιά σφραγίσματα (composite resins), τα οποία έχουν προσρροφήσει χρωστικές, έχουν χάσει την στιλπνότητα και την λεία επιφάνειά τους και πλέον φαίνονται άσχημα.
 • όταν θέλουμε να ”τοποθετήσουμε” στη σωστή θέση ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα. Τοποθετώντας μια όψη σύνθετης ρητίνης σε ένα τέτοιο δόντι και μάλιστα εύκολα, οικονομικά και γρήγορα, σε μια συνεδρία, επιτυγχάνουμε την τεχνητή ”επανατοποθέτησή” του στη σωστή θέση του ανάμεσα στα παρακείμενα δόντια.
 • όταν θέλουμε να ”λευκάνουμε” τα δόντια με πιο μόνιμο τρόπο, απ’ ό,τι επιτυγχάνεται με τις άλλες τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών (νάρθηκες για την τοποθέτηση λευκαντικού gel στο σπίτι, λεύκανση στο ιατρείο με συσκευές laser ή plasma).

IMG_4483-1024x6821 (1)

Κατηγορίες Όψεων σύνθετης ρητίνης

 • Μονοχρωματικές όψεις. Στις αποκαταστάσεις αυτής της κατηγορίας τα δόντια αποκτούν νέο, φωτεινό χρώμα από το κοπτικό άκρο μέχρι τον αυχένα τους (κοντά στα ούλα). Το δόντι γίνεται πιο φωτεινό, αλλά μονοχρωματικό. Δεν αποδίδονται όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ)
 • Βιομιμητικές όψεις ρητινών. Στις αποκαταστάσεις αυτές τα δόντια αλλάζουν χρώμα, αλλά με τρόπο, που να εναρμονίζεται πλήρως με τα παρακείμενα φυσικά δόντια, γιατί αποδίδονται όλες οι οπτικές ιδιότητες των φυσικών δομών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ)

IMG_9868-1024x6821

Πλεονεκτήματα:

 • Με τις όψεις συνθέτων ρητινών αποκαθίσταται άμεσα το αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. Μπορούν να τοποθετηθούν όψεις σε 6-10 δόντια σε μια μεγάλη συνεδρία
 • Δεν μεσολαβούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (π.χ. εργαστηριακά και το κόστος πορσελάνης κλπ)
 • Δεν υφίσταται η πιθανότητα λανθασμένης αποτύπωσης, λανθασμένης κατασκευής , όπως συχνά συμβαίνει με τις έμμεσες αποκαταστάσεις , κάτι που είναι σύνηθες με τις όψεις πορσελάνης, οι οποίες κατασκευάζονται εξωστοματικά και συγκολλούνται στη θέση τους
 • Περισσότερο προβλέψιμη τεχνική, γιατί ο οδοντίατρος είναι ο μοναδικός επεμβαίνων (δεν μεσολαβούν εργαστηριακά στάδια και τυχόν παραμορφώσεις)
 • Η καταγραφή του χρώματος των δοντιών αναφοράς γίνεται άμεσα και υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του χρώματος ή/και τροποποίησης του σε κάθε στάδιο κατά την τοποθέτηση των ενδιάμεσων στρωμάτων.
 • Υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα συνθέτων ρητινών, που μπορούν να αντιμετωπίσουν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χρωματική ιδιαιτερότητα ακόμη και πολύ δυσχρωμικών δοντιών.

Μειονεκτήματα:

 • Δεν μπορούν να αποκαταστήσουν με προβλέψιμο τρόπο ανυποστήρικτες δομές σε απόσταση μεγαλύτερη από 1χλστ. (π.χ. μεγάλες αραιοδοντίες).
 • Οι τεχνικές εφαρμογής τους έχουν πολλά επιμέρους στάδια, γεγονός που τις καθιστά δαπανηρές (οι βιομιμητικές) και εξαιρετικά ευαίσθητες στον χειρισμό (απαραίτητος κατάλληλος εξοπλισμός)
 • Απαιτούν καλλιτεχνική αντίληψη όσον αφορά στην σωστή απόδοση χρώματος και αναλογιών,αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις από τον επεμβαίνοντα

IMG_4804-1024x6821-1

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των όψεων συνθέτων ρητινών είναι η σωστή αξιολόγηση της περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς (ούλων και οστού), της σύγκλισης (του τρόπου δηλαδή που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους), και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).

Σύμφωνα με την αισθητική ανάλυση, επιλέγονται τα δόντια που θα υποδεχτούν τις όψεις. Παρουσιάζεται στον ασθενή το τελικό προτεινόμενο αποτέλεσμα πάνω στα γύψινα εκμαγεία, προτού ξεκινήσει η αισθητική παρέμβαση, ή τοποθετείται πάνω στα δόντια του ένας πλαστικός νάρθηκας, που έχει το σχήμα και το μέγεθος του προτεινόμενου σχεδίου, οπότε και οπτικοποιείται άμεσα το τελικό αποτέλεσμα προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οποιεσδήποτε επισημάνσεις από τον ασθενή και πιθανές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο γίνονται σε αυτό το στάδιο και τελικά ”μεταφέρεται” -με κατάλληλους ”οδηγούς”- το συμφωνηθέν αποτέλεσμα στα δόντια του ασθενούς.

Τα στάδια αποκατάστασης των δοντιών με όψεις σύνθετης ρητίνης περιλαμβάνουν την προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών του/των δοντιού/-ών που θα μπουν οι όψεις (τροχίζονται ελάχιστα ή καθόλου), την επιλογή χρώματος του σώματος, της αδιαφάνειας, και του κοπτικού άκρου, την τοποθέτηση των αισθητικών υλικών σε στρώματα με την καθοδήγηση από τους διαγνωστικούς νάρθηκες και το διαγνωστικό κέρωμα, και την τελική στίλβωσή τους.

Για τα άνω 6 πρόσθια η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 1-2 ώρες.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Βελτιώνεται εντυπωσιακά το χαμόγελο σε ένα μόνο ραντεβού.

 

Όψεις με Οδοντιατρική Πορσελάνη

Η ολοκεραμική όψη είναι μια επικάλυψη από ενισχυμένη οδοντιατρική πορσελάνη (porcelain veneer). Κατασκευάζεται εξωστοματικά και συγκολλάται με ειδική τεχνική στη μπροστινή επιφάνεια του δοντιού προκειμένου να απομονώσει μια δυσχρωμία (γκρίζα, κίτρινα, καφέ δόντια), ή/και να αποκαταστήσει το σχήμα ή την μορφή του δοντιού (σπασμένα δόντια ή φθαρμένα).

Οι ολοκεραμικές όψεις είναι εξαιρετικά συντηρητικές αποκαταστάσεις ,γιατί είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης (partial coverage) . Οι κλασικές στεφάνες της οδοντικής προσθετικής θεωρούνται πλέον πολύ επεμβατικές , γιατί είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης (τροχίζεται το δόντι συνολικά) και η χρήση τους έχει ”εκτοπιστεί” σχεδόν ΠΛΗΡΩΣ από τις όψεις πορσελάνης , οι οποίες χρειάζονται ελάχιστη αποκοπή των οδοντικών ιστών ή και ΚΑΘΟΛΟΥ.

-ceramic-veneers-1024x6821

ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 • όταν θέλουμε να κλείσουμε μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία).
 • όταν θέλουμε να διορθώσουμε την θέση προσθίων δοντιών-εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία-όπως π.χ. σ έναν μικρό συνωστισμό
 • όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα, που είχαν τα δόντια σε νεαρή ηλικία. Αυτό αφορά σε ασθενείς, που λόγω ηλικίας τα δόντια τους έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή ακόμα και σε ασθενείς, που έχουν δόντια σπασμένα λόγω ατυχήματος.
 • όταν θέλουμε να καλύψουμε δόντια, που φέρουν εκτεταμένα παλιά ”άσπρα” σφραγίσματα (composite resin), τα οποία με την πάροδο του χρόνου έχουν απορροφήσει χρωστικές, έχουν χάσει τη στιλπνότητα και τη λεία επιφάνειά τους και πλέον φαίνονται άσχημα.
 • όταν θέλουμε να ”τοποθετήσουμε” στη σωστή θέση του ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα. Τοποθετώντας μια ολοκεραμική όψη σε ένα τέτοιο δόντι και μάλιστα εύκολα, οικονομικά και γρήγορα σε δύο συνεδρίες επιτυγχάνουμε την τεχνητή επανατοποθέτησή του στη σωστή θέση του δίπλα στα παρακείμενα δόντια.
 • όταν θέλουμε να ”λευκάνουμε” τα δόντια με πιο μόνιμο τρόπο απ’ ό,τι επιτυγχάνεται με τις άλλες τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών (νάρθηκες για την τοποθέτηση λευκαντικού gel στο σπίτι, λεύκανση στο ιατρείο με συσκευές laser ή plasma).
 • όταν χρειάζεται να υποστηρίξουμε τα ανυποστήρικτα χείλη ή/και τις παρειές
 • σε όλες τις περιπτώσεις, όπου θα ενδείκνυτο η λύση των κλασσικών συμβατικών στεφανών. Η απόλυτα προβλέψιμη χρήση τους έχει περιορίσει την χρήση των κλασσικών στεφανών (σ.σ. θηκών) μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου τα δόντια φέρουν ήδη στεφάνες (σ.σ. θήκες), κι επομένως είναι ήδη τροχισμένα σε όλες τις επιφάνειες τους.

IMG_2533-1024x6821

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η ελάχιστη ή και καθόλου αποκοπή δοντιού
 • Αποδίδουν περισσότερο ομοιογενείς επιφάνειες στα δόντια, όπου τοποθετούνται (αποδίδουν καλύτερη στιλπνότητα, καθώς και μάκρο- και μίκρο-μορφολογία). Αυτό αποτελεί ένα σχετικό πλεονέκτημα, γιατί με την είσοδο των νέων όψεων συνθέτων ρητινών μπορούμε πλέον να έχουμε ισάξια αισθητικά αποτελέσματα με τις όψεις πορσελάνης.
 • Απαράμιλλες μηχανικές ιδιότητες (σκληρότητα, αντοχή στην θλίψη και στον εφελκυσμό). Υπό προϋποθέσεις μια όψη πορσελάνης μπορεί να αυξήσει την αντοχή του δοντιού στις θλιπτικές και εφελκυστικές δυνάμεις (πλάγιες).
 • Άριστες οπτικές ιδιότητες
 • Αποτελούν την λύση επιλογής, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν όψεις ρητινών
 • Μπορούν να αποκαταστήσουν μεγαλύτερα ελλείμματα απ’ ό,τι οι όψεις συνθέτων ρητινών.
 • Είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης και ως εκ τούτου απόλυτα συντηρητικές λύσεις έναντι των άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων όλικής κάλυψης (στεφάνες)
 • Συγκολλούνται επί της αδαμαντίνης ή/και οδοντίνης κι επομένως δεν επηρρεάζουν την δομική ακεραιότητα του δοντιού/-ων
 • Είναι απόλυτα βιοσυμβατές και ”φιλικές” με τους ιστούς του περιοδοντίου (ούλα)

IMG_4461-1024x6821

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Απαιτούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (εργαστηριακά κλπ)
 • Υφίσταται η – ομολογουμένως περιορισμένη- πιθανότητα λανθασμένης αποτύπωσης/λανθασμένης κατασκευής ,επειδή μεσολαβούν υλικά , που μπορούν να υποστούν παραμορφώσεις
 • Η συγκόλληση της όψης πορσελάνης χρειάζεται ικανή επιφάνεια αδαμαντίνης-οδοντίνης, γεγονός , που απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και ειδικό εξοπλισμό ( επεμβατικό μικροσκόπιο, χειρουργικές λούπες )
 • Η καταγραφή του χρώματος των δοντιών αναφοράς και η σωστή αναπαραγωγή του στην πορσελάνη είναι πολύ ευαίσθητη τεχνική και απαιτεί καλλιτεχνικές αντιληπτικές ικανότητες οδοντιάτρου-κεραμίστα
 • Ενδεχόμενο κάταγμα της όψης πορσελάνης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Στην περίπτωση αυτή η επισκευή της είναι δύσκολη , ή και αδύνατη
 • Η χρήση τους σε ασθενείς, που τρίζουν ή σφίγγουν τα δόντια τους , είναι σχετική αντένδειξη λόγω της σοβαρής πιθανότητας κατάγματος της πορσελάνης. Η χρήση τους σε τέτοιους ασθενείς (βρουξιστές) κάνει απαραίτητη την καθημερινή χρήση νάρθηκα βρυγμού

CASE-20-CERAMIC-CROWNS-1024x6821

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των ολοκεραμικών όψεων είναι η σωστή αξιολόγησητης περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς (ούλων και οστού), της σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους) και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).

Σύμφωνα με την αισθητική ανάλυση, επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις. Παρουσιάζεται στον ασθενή το τελικό προτεινόμενο αποτέλεσμα πάνω στα γύψινα εκμαγεία, ή τοποθετείται πάνω στα δόντια του ένας πλαστικός νάρθηκας-μάσκα, που έχει το σχήμα και το μέγεθος του προτεινόμενου σχεδίου, οπότε και οπτικοποιείται άμεσα το τελικό αποτέλεσμα ,προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οποιεσδήποτε επισημάνσεις από τον ασθενή και πιθανές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο γίνονται σε αυτό το στάδιο και τελικά αναπαράγεται πιστά το συμφωνηθέν αποτέλεσμα στα δόντια του ασθενούς.

Τα στάδια κατασκευής των ολοκεραμικών όψεων περιλαμβάνουν την προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών των δοντιών (τροχίζονται ελάχιστα), την κατασκευή και προσωρινή συγκόλληση των μεταβατικών αποκαταστάσεων, την αποτύπωση των δοντιών, την κατασκευή των τελικών αποκαταστάσεων και την τελική συγκόλλησή τους στη θέση τους.

Οι ολοκεραμικές όψεις χρησιμοποιούνται στις ίδιες περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται και οι όψεις σύνθετης ρητίνης.Οι ολοκεραμικές όψεις έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο χρονικό ορίζοντα και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από τις όψεις σύνθετης ρητίνης. Η εξαιρετική αντοχή στην αποτριβή και η σκληρότητα της οδοντιατρικής πορσελάνης, καθώς και η απαράμιλλη στιλπνότητα και ημι-διαφάνειά τους καθιστούν τις ολοκεραμικές όψεις μια καταπληκτική επιλογή και αποτελούν τους λόγους, για τους οποίους εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο τις επιλέγουν ως την απόλυτη αισθητική λύση για το χαμόγελό τους.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Βελτιώνεται εντυπωσιακά το χαμόγελο μέσα σε δύο ραντεβού.

IMG_4471-1024x6821

 

 

Ένθετα – Επένθετα

Πρόκειται για αισθητικές αποκαταστάσεις από πολυμερή υλικά ή από ολοκεραμικά συστήματα και κατασκευάζονται εξωστοματικά. Αποτελούν προσθετικές λύσεις για οπίσθια δόντια (γομφίους ή προγομφίους), που έχουν εκτεταμένες βλάβες, και που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα συμβατικά επανορθωτικά υλικά. Σε τέτοια δόντια η τοποθέτηση στεφάνης-θήκης δεν θα ήταν ενδεδειγμένη, γιατί θα απαιτούσε σκόπιμη ενδοδοντική θεραπεία και τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα, δηλ. αφαίρεση υγιών ιστών, πολύωρες και δαπανηρές θεραπείες.

Τα ένθετα και τα επένθετα καλύπτουν το κενό μεταξύ των συμβατικών υλικών (αμάλγαμα ή σύνθετες ρητίνες) και των στεφανών.

Τα ένθετα και επένθετα είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τα υπόλοιπα αποκαταστατικά υλικά.

Τα στάδια της θεραπείας με ένθετα/επένθετα περιλαμβάνουν την αφαίρεση του παλιού εμφρακτικού υλικού και της ενδεχόμενης τερηδόνας, την απόδοση σωστού σχήματος της κοιλότητας, την κατασκευή προσωρινού ενθέτου/επενθέτου, τη λήψη αποτυπώματος, την αποστολή του στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και την κατασκευή και τελική συγκόλλησή του στη θέση του.

Υλικά επιλογής είναι τα ολοκεραμικά συστήματα (IPS e-max) ή τα πολυμερή υλικά (Gradia). Συγκολλούνται με ειδική τεχνική στα δόντια, με την οποία ενισχύεται ο δεσμός με το δόντι. (Απαραίτητη η χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα).

Απαιτούν 2 επισκέψεις και συνολικό χρόνο 2-3 εργάσιμες ημέρες. Το προσδόκιμο της παραμονής τους στα δόντια που τα υποδέχονται είναι 10-15 χρόνια.

 

Λεύκανση

Ένα όμορφο, λαμπερό χαμόγελο θεωρείται γοητευτικό και έχει θετική επίδραση στην ψυχολογία μας, αλλά και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής μας ζωής. Με την οδοντική λεύκανση επιτυγχάνεται ένα χαμόγελο λαμπερό, που αποπνέει υγεία και καθαριότητα, και το οποίο προσδίδει αυτοπεποίθηση και νεανικότητα και μάλιστα με πολύ μικρό κόστος σε σύγκριση με τους άλλους τομείς της κοσμητικής ιατρικής.

teeth-whitening

Η ”χημική” λεύκανση αφορά επομένως την αλλαγή του χρώματος των φυσικών δοντιών και θεωρείται μη επεμβατική θεραπεία, χωρίς καμία επίπτωση στη δομική αντοχή των δοντιών και στη γενική υγεία τού οργανισμού.

Τεχνικές λεύκανσης

 • Κατασκευή ελαστικών ναρθηκών (”μασελάκια”) και εφαρμογή του λευκαντικού gel από τον ασθενή για λεύκανση στο σπίτι (2-4 ώρες επί 10 ημέρες).
 • Τοποθέτηση ειδικού λευκαντικού gel στις επιφάνειες των δοντιών και ενεργοποίησή του με ειδική συσκευή (laser, plasma). Η τεχνική αυτή γίνεται στο ιατρείο και απαιτεί 1-2 συνεδρίες.
 • Συνδυασμός των ανωτέρω, που είναι και η περισσότερο αποτελεσματική θεραπεία.

Η λεύκανση επιτυγχάνεται με την είσοδο του λευκαντικού σκευάσματος στα οδοντινοσωληνάρια και την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου, οι οποίες δεσμεύουν τις χρωστικές και τις διασπούν. Το λευκαντικό gel είναι υπεροξείδιο τού υδρογόνου ή υπεροξείδιο τού καρβαμιδίου σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και πυκνότητες.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι συνήθως εντυπωσιακό. Η βελτίωση στο χρώμα εκτιμάται από 3-12 κλίμακες του χρωματολογίου VITA, το οποίο προσομοιώνει το χρωματολόγιο τών φυσικών δοντιών.

Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, η όλη διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 30 ημέρες. Η χρησιμοποίηση του λευκαντικού παράγοντα έχει αθροιστική δράση, δηλ. όσες περισσότερες εφαρμογές γίνονται, τόσο πιο λαμπερό το αποτέλεσμα. Οι ανεξέλεγκτες επαναλήψεις χωρίς την παρακολούθηση και τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα οδοντιάτρου δεν ενδείκνυνται, αφού σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος της υπερλεύκανσης με αποδόμηση και κατακρήμνιση της αδαμαντίνης.

Οι πιο πάνω τεχνικές αφορούν το 85-90% των περιπτώσεων και ουσιαστικά βρίσκουν εφαρμογή σε δυσχρωμίες που προέρχονται από τις χρωστικές που περιέχονται σε τροφές και ποτά (π.χ. τσάι, καφές, κόκκινο κρασί κλπ.). Υπάρχει όμως κι ένα ποσοστό δυσχρωμιών που αφορούν σε άλλες καταστάσεις (π.χ. γκρίζα δόντια λόγω λήψης αντιβιοτικών κατά την παιδική ηλικία, υποπλασίες αδαμαντίνης και οδοντίνης, οδοντικό τραύμα, πλημμελώς απονευρωμένα δόντια), οι οποίες χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση π.χ. μικροαποτριβή, εσωτερική λεύκανση, όψεις σύνθετης ρητίνης ή όψεις ολοκεραμικές (βλέπε ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η λεύκανση είναι τα ούλα και τα δόντια να είναι υγιή. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται οι κατάλληλες θεραπείες και αντικαθίστανται οι ελαττωματικές αποκαταστάσεις και οι εμφράξεις, και μετά ακολουθεί η λεύκανση.

 

Αισθητικές Εμφράξεις

Αισθητική είναι μια έμφραξη (σφράγισμα), όταν αναπαράγει απόλυτα τις οπτικές ιδιότητες του φυσικού δοντιού. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αληθινή επανάσταση στο χώρο των αποκαταστατικών υλικών με την εισαγωγή νέων συνθέτων ρητινών,που έχουν βελτιωμένες οπτικές και μηχανικές ιδιότητες. Τα υλικά αυτά επιτρέπουν την συντηρητική απομάκρυνση του τερηδονισμένου τμήματος του δοντιού. Πλέον μπορούμε να μιλάμε για ”ενσωμάτωση” των βιοϋλικών αυτών με το δόντι, τόσο από πλευράς αισθητικής όσο κι από πλευράς συνοχής και αντοχής.

IMG_9862-1024x6821

IMG_4071-1024x6821

 

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και οικονομική. Το δόντι που έχει ”χαλάσει”, δηλαδή τερηδονιστεί, καθαρίζεται επιμελώς με σύγχρονες τεχνικές και με τρόπο συντηρητικό. Το έλλειμμα, που προκαλείται κατά την συντηρητική κατά τα άλλα αποκοπή των προσβεβλημένων περιοχών, αποκαθίσταται με τη χρήση νανόκοκκων/υβριδικών και μικρόκοκκων συνθέτων ρητινών (λευκά σφραγίσματα). Οι οπτικές ιδιότητες των συνθέτων ρητινών είναι απαράμιλλες γιατί με τη χρήση της νανοτεχνολογίας επιτυγχάνεται η απόλυτη αναπαραγωγή του χρώματος, της διαφάνειας αλλά και των επιμέρους χαρακτηριστικών των δοντιών. Γίνεται ανάλυση του χρώματος του δοντιού και ακολουθεί η τοποθέτηση κατά στρώματα των κατάλληλα επιλεγμένων σκευασμάτων. Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό, γιατί η επιλογή των συνθέτων ρητινών πρέπει να είναι η κατάλληλη, τόσο όσον αφορά την αισθητική απόδοση , αλλά και την αντοχή.

IMG_9884-1024x6821

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και ο ασθενής δεν μπορεί να διακρίνει την περιοχή μετάβασης από τη σύνθετη ρητίνη στο φυσικό δόντι.

Η χρήση του οδοντιατρικού απομονωτήρα γύρω από το δόντι ή τα δόντια είναι απαραίτητη, καθώς κάνει την όλη διαδικασία περισσότερο άνετη για τον ασθενή και αποτρέπει την επιμόλυνση της επιφάνειας του δοντιού με σάλιο ή αίμα και ως εκ τούτου η ποιότητα της τελικής έμφραξης είναι ιδανική.

Εφαρμόζεται επιφανειακή αναισθησία και εν συνεχεία τοπική αναισθησία. Έτσι δεν υπάρχει πόνος ούτε κατά τη διάρκεια αλλά ούτε και μετά τη θεραπεία.

 

Οδοντικό Facelift

Η αποκατάσταση και βελτίωση του χαμόγελου, όταν είναι επιτυχής, αποδίδει σωστές αναλογίες και αρμονία σε όλο το πρόσωπο. Ένα όμορφο πρόσωπο έχει σωστές αναλογίες. Έτσι, διορθώνοντας το σχήμα και το μέγεθος των δοντιών ή ακόμα και  την προσθιοπίσθια θέση τους στις γνάθους, ο οδοντίατρος μπορεί να σάς προσφέρει μαζί με ένα υγιές χαμόγελο και τη χαμένη σας αυτοπεποίθηση!

aesthetics-analysis

IMG_9872-1024x6821

Ένα πρόσωπο θεωρείται γοητευτικό, όταν και τα τρία τριτημόριά του έχουν περίπου το ίδιο ύψος. Τα δόντια επηρρεάζουν το ύψος του κάτω τριτημορίου, οπότε το μέγεθός τους και η θέση τους καθορίζουν σημαντικά την συνολική εικόνα του προσώπου. Επομένως, ο όρος «ΟΔΟΝΤΙΚΟ FACE LIFT» αφορά τη σωστή υποστήριξη των μαλακών ιστών του προσώπου, των χειλέων και των παρειών (μάγουλα), που επιτυγχάνεται από την σωστή ”επανατοποθέτηση” των δοντιών στις γνάθους. Με απλά λόγια ρυτίδες, που με τα χρόνια έχουν εγκατασταθεί στο άνω και στο κάτω χείλος καθώς και στην περιστοματική περιοχή (έντονες ρινο-χειλικές αύλακες,πτώση των γωνιών του στόματος), μπορούν να βελτιωθούν εντυπωσιακά αλλάζοντας ελαφρά το μέγεθος και τη θέση των δοντιών!

Για το οδοντικό Face Lift πρέπει να επιλέγεται η πιο συντηρητική τεχνική. Ορθοδοντική μετακίνηση, όψεις ρητίνης/πορσελάνης, ή ακόμα και προσθετικές αποκαταστάσεις μερικής ή ολικής κάλυψης μπορούν να εφαρμοστούν με σεβασμό στους υγιείς ιστούς

Και όλα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυγχάνονται σε ένα ή σε δύο ραντεβού.
(βλ. όψεις σύνθετης ρητίνης)

Πρόσφατο Νέο

Περιστατικό ολικής αποκατάστασης με οδοντικά εμφυτεύματα σε μία ημέρα

περισσότερα νέα

Περιστατικό Ολοκεραμικής Γέφυρας Ζιρκονίας

Λειτουργική και αισθητική αντιμετώπιση με γέφυρα ζιρκονίας CAD/CAM

περισσότερα περιστατικά

Στείλτε μας την ερώτησή σας

Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο info@dental-aesthetics.gr. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν online εκτίμησης των οδοντιατρικών σας αναγκών με την αποστολή πρόσφατων φωτογραφιών/ακτινογραφιών

Αποστολή

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close