Υπηρεσίες

 

Αισθητική Οδοντιατρική

Στην Σύγχρονη Αισθητική Οδοντιατρική, κάθε θεραπεία σχεδιάζεται ώστε να είναι αισθητικά καθοδηγούμενη. Με τον όρο Αισθητική Οδοντιατρική αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις τεχνικές, τα υλικά και τις μεθόδους, με τις οποίες  αποκαθίσταται η αρμονία  στα δόντια και τους περιοδοντικούς ιστούς (ούλα).

Παρακολουθήστε το παρακάτω video:

Επιτυχημένη θεωρείται μια αισθητική αποκατάσταση όταν:

 • Αποκαθιστά την λειτουργία (μάσηση, φώνηση).
 • Επαναφέρει ή διατηρεί τις σωστές αναλογίες των δοντιών.
 • Η χρωματική απόδοση είναι επιτυχής και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δοντιών αναπαράγονται με φυσικότητα π.χ. διαφάνεια των δοντιών.
 • Δεν επιβαρύνει την υγεία των δοντιών και των ούλων.
 • Αποκαθιστά ή διατηρεί τις σωστές αναλογίες του κάτω τριτημορίου του προσώπου, δηλ. της οδοντικής σύνθεσης, των χειλέων και των ούλων.

Πρέπει να τονιστεί πως η αισθητική περιλαμβάνει και τους περιοδοντικούς ιστούς.

Έτσι, σε περιπτώσεις που τα ούλα του ασθενούς αποκαλύπτονται περισσότερο απ’ όσο πρέπει, γίνεται διευθέτηση του περιγράμματος των ούλων με χρήση συσκευής LASER.

Αντιθέτως, όταν τα ούλα δεν καλύπτουν επαρκώς τις μεσοδόντιες περιοχές, ή όταν το ουλικό περίγραμμα δεν είναι σωστό, εφαρμόζονται λεπτές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής , με τις οποίες γίνεται ανάπλαση της ελλειμματικής περιοχής.

Βασικό εργαλείο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου θεραπείας αποτελεί η αισθητική ανάλυση , καθώς και η  ψηφιακή απεικόνιση του τελικού αποτελέσματος,που γίνεται προεπεμβατικά.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η Αισθητική Οδοντιατρική αποτελεί εφαρμογή της Ολιστικής Μεθοδολογίας.

Περισσότερα

 

Προσθετικές αποκαταστάσεις – Οδοντική προσθετική

Οι προσθετικές αποκαταστάσεις είναι προθέσεις , που χρησιμοποιούνται για την αναπλήρωση ελλειπόντων δοντιών ή τμήματος αυτών. Όταν υπάρχει έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δοντιών, διαταράσσεται η μασητική λειτουργία καθώς και η αισθητική του προσώπου. Σε αυτή την περίπτωση επηρρεάζεται και η συνολική εμφάνιση του προσώπου, επειδή τα χείλη και οι παρειές δεν υποστηρίζονται σωστά. Αυτό συμβαίνει, όταν λείπουν τα περισσότερα ή και όλα τα δόντια.

Η αναπλήρωση της μασητικής λειτουργίας και η αποκατάσταση της αισθητικής γίνεται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικών προσθετικών εργασιών.

Ανάλογα με τον αριθμό των δοντιών, που λείπουν, διακρίνουμε δυο μεγάλες κατηγορίες οδοντικών προσθέσεων.

 • Τις ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις, οι οποίες τοποθετούνται σε δόντια-στηρίγματα (βλ. Στεφάνες – Θήκες και Γέφυρες)  και κατασκευάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένη τεχνική και αποτελούν την  πρώτη επιλογή, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα κύρια  πλεονέκτηματα τους είναι η άνεση, η άριστη αισθητική και η πλήρης αναπλήρωση της μασητικής λειτουργίας.
 • και τις κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις, οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στα ούλα όταν δεν υπάρχουν καθόλου δόντια, είτε στηρίζονται εν μέρει σε ούλα και εν μέρει σε δόντια (βλ. Μερικές Οδοντοστοιχίες). Αποτελούν περισσότερο οικονομικές λύσεις από τις ακίνητες αποκαταστάσεις και το βασικό τους πλεονέκτημα είναι , πως καθαρίζονται πολύ εύκολα, αφού ο ασθενής μπορεί να τις αφαιρεί και να τις επανατοποθετεί. Το μοναδικό μειονέκτημα τους είναι,ότι ακριβώς επειδή είναι κινητές εργασίες , δεν προσφέρουν την άνεση και την αυτοπεποίθηση, που προσδίδουν οι ακίνητες αποκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη κατηγορία στην οδοντική προσθετική αποτελούν οι προσωρινές-μεταβατικές αποκαταστάσεις. Πρόκειται για κινητές ή ακίνητες προσθέσεις και ο ρόλος τους είναι εξαιρετικής σημασίας. Με τις προσωρινές αποκαταστάσεις δεν διαφοροποιείται καθόλου η μασητική ικανότητα, άλλα ούτε και η αισθητική του στόματος και του προσώπου για την χρονική περίοδο, που θα χρειαστεί μέχρι να κατασκευαστούν οι τελικές προσθέσεις. Με λίγα λόγια, με τις προσωρινές αποκαταστάσεις ο ασθενής δεν χρειάζεται να παραμείνει χωρίς δόντια σε καμμία φάση της θεραπείας του.

Τα τελευταία χρόνια με τις σύγχρονες τεχνικές και τα εξελιγμένα συστήματα βιοϋλικών μπορούμε να κατασκευάζουμε προσθετικές αποκαταστάσεις με απαράμιλλη αισθητική.

Περισσότερα

 

Οδοντικά Εμφυτεύματα- Αισθητική των Εμφυτευμάτων

Η σωστή επιλογή όλων των επιμέρους στοιχείων, που απαρτίζουν μια εμφυτευματική θεραπεία, οδηγεί σε ένα εντυπωσιακό μεν, πλην όμως αρμονικό αποτέλεσμα . Η Αισθητική κατευθύνει όλα τα στάδια σε μια εμφυτευματική θεραπεία ( aesthetically driven ), χωρίς να παραβλέπεται ο σεβασμός στη βιολογία των ιστών , οι ανατομικοί περιορισμοί και η μακροχρόνια επιτυχία. Τα σημεία , που τοποθετούνται τα εμφυτεύματα ,οι διαστάσεις καθώς και η κλίση τους επηρρεάζουν την τελική εμφάνιση της νέας οδοντικής σύνθεσης. Γι αυτό καθορίζονται με ακριβείς μεθόδους από την αρχή ,ώστε να επιτρέπουν την σωστή τοποθέτηση των τελικών προσθετικών αποκαταστάσεων.

Όλη η εμφυτευματική θεραπεία βασίζεται στην Αισθητική Ανάλυση και το Digital Smile Design, που αποτελεί την πλέον καινοτόμο μέθοδο για τον ακριβή επανασχεδιασμό της οδοντικής σύνθεσης . Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται απαράμιλλη αισθητική στα εμφυτεύματα, γιατί όλα τα επιμέρους στάδια καθορίζονται με βάση το πλέον αρμονικό -λειτουργικά και αισθητικά- αποτέλεσμα.

Ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό της νέας του οδοντιοφυίας, καθώς μπορεί να δει την προτεινόμενη θέση και τις διαστάσεις των δοντιών, πριν καν τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Με τo Digital Smile Design διευκολύνεται η εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών . Η αισθητική καθοδήγηση γίνεται με την χρησιμοποίηση ειδικών ”οδηγών”, που κατευθύνουν όλη τη θεραπεία με ακρίβεια στο τελικό αποτέλεσμα. Απαραίτητες προϋποθέσεις αλλά και περιορισμοί για την αισθητικά κατευθυνόμενη θεραπεία είναι ο σεβασμός στη βιολογία των ιστών, η τήρηση των επεμβατικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η εξατομίκευση του σχεδίου θεραπείας.

Περισσότερα

 

Περιοδοντολογία – θεραπεία των νόσων των περιοδοντίου και αισθητική των ούλων

Με τον όρο ”περιοδοντικοί ιστοί” αναφερόμαστε στα ούλα, το συνδετικό ιστό και το στηρικτικό οστό γύρω από τα δόντια. Στο ιατρείο μας δίδεται έμφαση στην συνολική αντιμετώπιση του οδοντιατρικού ασθενή. Η λεπτομερής κλινική εξέταση τού ασθενούς, που γίνεται στην πρώτη επίσκεψη, περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της κατάστασης των περιοδοντικών ιστών για την πιθανή διάγνωση ουλίτιδας ή περιοδοντικής νόσου (περιοδοντίτιδας).

Αισθητική Οδοντιατρική σημαίνει υγιή δόντια και ούλα.

Με απλά λόγια, η αισθητική δεν αφορά μόνο σε όμορφα και καλοσχηματισμένα δόντια, αλλά και σε ούλα, που να είναι αλλά και να φαίνονται υγιή.

Καμία αισθητική παρέμβαση στα δόντια δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν δεν εντοπιστούν εγκαίρως και δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ενδεχόμενες βλάβες στα ούλα και στο στηρικτικό οστό γύρω από τα δόντια ή τα εμφυτεύματα. Στις περιπτώσεις εκείνες, που δεν έχει διαγνωσθεί και δεν έχει θεραπευθεί η περιοδοντική νόσος, υπονομεύεται το οποιοδήποτε αισθητικό αποτέλεσμα και η πρόγνωση δεν είναι καλή, αφού η παραμονή στον οδοντικό φραγμό των ίδιων των δοντιών ή και των εμφυτευμάτων -αν υπάρχουν- κρίνεται επισφαλής. Για ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα χρειάζονται γερά δόντια και ούλα.

Ούλα πρησμένα και κόκκινα, που αιμορραγούν, αποτελούν μια μη αποδεκτή κατάσταση. Η αποκατάσταση της υγείας των ούλων σε αυτές τις περιπτώσεις επαναφέρει και την αρμονία στο χαμόγελο.

Μαύρα διαστήματα (κενά) μεταξύ των δοντιών ή/και των εμφυτευμάτων είναι, στις μέρες μας, αισθητικά μη αποδεκτά. Οι ασθενείς επιθυμούν την εξάλλειψη αυτών των προβλημάτων και το ”κλείσιμο” αυτών των κενών χώρων, επιθυμούν δηλαδή περισσότερα ”ούλα” εκεί, που εξαιτίας της περιοδοντικής νόσου ή ενός ατυχήματος δεν υπάρχουν ούλα ή και κόκαλο ακόμη. Η τοποθέτηση αισθητικών αποκαταστάσεων (βλ. όψεις σύνθετης ρητίνης, όψεις ολοκεραμικές, ολοκεραμικές στεφάνες) για το κλείσιμο αυτών των κενών χώρων και η χειρουργική τοποθέτηση οστικού ή ουλικού μοσχεύματος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εφικτές και προβλέψιμες διαδικασίες.

Μόνο ξεκινώντας από υγιή ούλα και δόντια μπορούμε να επιτύχουμε ένα όμορφο χαμόγελο.

Περισσότερα

 

Το Τραύμα στο Δόντι

Ένα ατύχημα στο πρόσωπο μπορεί να έχει επίπτωση στα δόντια και προκαλεί σημαντική ψυχική αναστάτωση στον ασθενή και στους οικείους του. Ανάλογα με την ηλικία, τον τύπο του τραύματος, και την έκταση του, η αντιμετώπιση ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μπορεί να είναι από πολύ απλή εως σύνθετη.

Συνήθεις κατηγορίες οδοντικού τραύματος είναι οι εξής:

 • Κάταγμα δοντιού μετά από τραυματισμό στο πρόσωπο. Το κάταγμα τμήματος ενός ή περισσοτέρων δοντιών είναι το συνηθέστερο τραύμα στο στόμα και αφορά τόσο τα παιδιά όσο και τους ενηλίκους. Παρά τη θορυβώδη εικόνα του, η αντιμετώπιση του συνήθως είναι απλή, γρήγορη και άμεση.
 • Μετακίνηση δοντιού/ών μετά από τραυματισμό στο πρόσωπο Πολλές φορές μετά από ένα ατύχημα στο πρόσωπο κάποιο δόντι ή κάποια δόντια μετακινούνται και αλλάζουν θέση.
  Έτσι, το δόντι ή τα δόντια μπορεί να:

  • ενσφηνωθεί/ούν, δηλ. να μετακινηθούν μέσα στην γνάθο με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανές πλέον ένα μεγάλο τμήμα τους ή ακόμα και να μην φαίνεται καθόλου πλέον.
  • εκγομφωθεί/ούν, δηλ. να μετακινηθούν έξω από το φατνίο τους (δηλ. τη θέση τους) με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μερική ή ακόμα και ολική εκγόμφωση τους (το δόντι είναι ολόκληρο έξω από το φατνίο του).
  • μετακινηθεί/ούν γλωσσικά ή παρειακά, δηλ. να ”μπουν” περισσότερο ”μέσα” στο στόμα ή να προ-εξέχουν προς την πλευρά του χείλους
 • Κάταγμα δοντιού/ών από άλλα αίτια. Κάταγμα δοντιού ή δοντιών μπορεί να προκληθεί όχι απαραίτητα από τραυματισμό αλλά και από παθολογικά αίτια, όπως:
  • τερηδόνα δηλ. από την μικροβιακή πλάκα που συσσωρεύεται λόγω πλημμελούς στοματικής υγιεινής και υπονομεύει τη δομική αντοχή του δοντιού, με αποτέλεσμα ο ασθενής να αντιλαμβάνεται ξαφνικά την έλλειψη τμήματος του δοντιού.
  • βρουξισμό δηλ. από την αγχώδη υπερλειτουργία των γνάθων. Ο ασθενής ”σφίγγει” ή ”τρίζει” τα δόντια του είτε στον ύπνο ή κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω στρες, με αποτέλεσμα την σταδιακή απόσπαση τμήματος της οδοντικής ουσίας των δοντιών ή σε πιο έντονες καταστάσεις την απώλλεια μεγάλου τμήματος των δοντιών ή ακόμα και την πρόκληση ατελών (ρωγμωδών) ή και τελείων καταγμάτων.
  • λανθασμένη επιλογή προσθετικών αποκαταστάσεων, όπως μια ογκώδης θήκη ή γέφυρα ή συνηθέστατα ένας ενδορριζικός άξονας σχήματος ”βίδας” που τραυματίζουν το δόντι και τελικά προκαλείται κάταγμα.
  • τραυματογόνος σύγκλειση, όταν κάποιο δόντι ή δόντια υπόκεινται σε υπερβολικές μασητικές δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει, όταν οι επαφές μεταξύ των δοντιών είναι περισσότερο έντονες απ΄ ό,τι θα έπρεπε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση τραύματος στα δόντια προγραμματίζεται η άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία έχει ως σκοπό αφενός την διατήρηση της ζωτικότητας του δοντιού/-ων,αφετέρου δε την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση. Η συνήθης αποκαταστατική λύση είναι η ανασύσταση με σύνθετες ρητίνες ή ακόμα και η συγκόλληση του θραυσμένου τμήματος.
Η αντιμετώπιση του τραύματος στα δόντια ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες προκειμένου να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα , η υγεία και η αισθητική του/των τραυματισμένου/ων δοντιού/ών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα και σε ένα ραντεβού.
Εάν χρειάζονται περισσότερες από μια συνεδρίες, τότε κατασκευάζεται και τοποθετείται μια προσωρινή αποκατάσταση, που είναι πλήρως λειτουργική και αισθητική μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία.

 

Πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου – Αισθητική χειρουργική των ούλων για προσθετικές αποκαταστάσεις υψηλών αισθητικών απαιτήσεων

Στην Αισθητική Οδοντιατρική προεξάρχουσα θέση έχουν οι αισθητικές επεμβάσεις των σκληρών και μαλακών ιστών του στόματος. Όταν από την αισθητική ανάλυση διαπιστώνεται αδυναμία απόδοσης ενός αισθητικού αποτελέσματος με τις συντηρητικές μεθόδους, τότε εξετάζεται η εφαρμογή μιας αισθητικής επέμβασης στα ούλα ή και στο οστό της γνάθου.

Η ενεργός ή η θεραπευμένη περιοδοντική νόσος, τα ατυχήματα στο πρόσωπο, διάφορες ανατομικές ιδιαιτερότητες, όπως το ουλικό χαμόγελο (δηλ. η υπερβολική έκθεση των ούλων των άνω δοντιών κατά το χαμόγελο) ή ακόμα και η φυσιολογική απορρόφηση του οστού των γνάθων, που συμβαίνει λόγω της απώλειας των δοντιών, προκαλούν ιδιαίτερα αισθητικά προβλήματα, τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με συντηρητικές μεθόδους. Έτσι, στις περιπτώσεις, που έχουμε χάσει ουλικούς ιστούς ή/και κόκαλο, τα δόντια (φυσικά ή προσθετικά) εμφανίζονται μεγάλα και αντιαισθητικά και διαταράσεται η αρμονία στο χαμόγελο. Η οποιαδήποτε αισθητική αποκατάσταση ή προσθετική αποκατάσταση δεν θα είναι επιτυχής, γιατί, είτε τα προσθετικά δόντια θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να καλύψουν τα συγκεκριμένα ελλείματα, οπότε το τελικό αποτέλεσμα θα εμφανίζει δόντια υπερμεγέθη και άρα αντιαισθητικά, είτε θα πρέπει τα ελλείματα αυτά των ούλων να αντιμετωπιστούν με τη λεγόμενη ροζ πορσελάνη (πορσελάνη ούλων), οπότε και στην περίπτωση αυτή το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μέτριο αισθητικά.

Κατά τον προ-προσθετικό σχεδιασμό ή/και κατά την αισθητική ανάλυση, πρέπει να εντοπιστούν από τον θεράποντα και να συμπεριληφθούν στο σχέδιο θεραπείας οι ενδεχόμενες επεμβάσεις στους σκληρούς (οστό των γνάθων) ή/και στους μαλακούς ιστούς (ούλα). Τέτοιες επεμβάσεις είναι οι εξής:

 • οστική ανάπλαση και λήψη οστικού μοσχεύματος (autogenous graft), όταν δεν υπάρχει ικανή ποσότητα οστού για την τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος.
 • λήψη υπο-επιθηλιακού μοσχεύματος (autogenous graft) για καλύτερη ποιότητα των ούλων στην περιοχή που θα υποδεχτεί μια προσθετική αποκατάσταση.
 • χειρουργική διευθέτηση των ούλων, όταν αποκαλύπτεται μεγάλη επιφάνεια των ουλικών ιστών κατά το χαμόγελο (ουλικό χαμόγελο).
 • κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση (GBR &/ GTR).
 • διατήρηση του εύρους και του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας (preservation).
 • αλλαγή του βιότυπου των ούλων (biotype boost).
 • χειρουργική διευθέτηση ανωμαλιών στις φατνιακές ακρολοφίες, αφαίρεση κύστεων.
 • ανύψωση ιγμορίου (sinus lift) για ευνοϊκή τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
 • εντοπισμός και αφαίρεση εγκλείστων δοντιών που δυσκολεύουν την τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος.

Τελευταία, εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού, τα οποία ονομάζονται γωνιώδη (angulated), έχουν εισαχθεί στην κλινική πράξη και όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν πως σε τίποτα δεν διαφέρουν από τα επιμήκη εμφυτεύματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Με τα γωνιώδη εμφυτεύματα, αλλά και με άλλα εμφυτεύματα ειδικού σχεδιασμού, όπως τα ζυγωματικά και τα πτερυγοειδή, μπορούμε να αποφύγουμε τις επιπλέον αναπλαστικές επεμβάσεις, εκμεταλλευόμενοι ανατομικούς χώρους, όπως τα ζυγωματικά οστά και τις πτερυγοειδείς αποφύσεις της άνω γνάθου.

Ο οδοντίατρος οφείλει να εντοπίζει την αναγκαιότητα για ενδεχόμενη αισθητική χειρουργική κατά τον προ-προσθετικό σχεδιασμό και την αισθητική ανάλυση.
Η σωστή μεθοδολογία ξεκινάει από την πρώτη επίσκεψη και αφορά στα εξής:

 • σωστή λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού και λήψη φωτογραφιών
 • λήψη ενδοστοματικών αποτυπωμάτων και κατασκευή γύψινων εκμαγείων
 • ακτινολογικός έλεγχος (πανοραμική ακτινογραφία, αξονική τομογραφία)

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλλειψη του πόνου τόσο κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων όσο και μετά το πέρας αυτών.

 

Ενδοδοντία – Αντιμετώπιση Οδοντικού Πόνου

Όταν διενεργείται σωστά, η ενδοδοντική θεραπεία (root-canal therapy) ή αλλιώς απονεύρωση, θεωρείται μια από τις πιο περίπλοκες οδοντιατρικές πράξεις. Αποτελεί την ύστατη θεραπευτική λύση σε οξύ οδοντικό πόνο και αφού έχει αποκλειστεί κάθε άλλη συντηρητικότερη θεραπευτική προσέγγιση (βαθύ σφράγισμα, ανασύσταση, τοποθέτηση απευαισθητοποιητικών ουδέτερων στρωμάτων κλπ.), αλλά και εφόσον η εξαγωγή του υπεύθυνου δοντιού κρίνεται ως λύση υπερβολική.

Η σωστή μεθοδολογία για την επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία απαιτεί:

 • τον αποκλεισμό άλλων νοσολογικών καταστάσεων, οι οποίες ενδεχομένως προκαλούν ή αντανακλούν πόνο σε κάποιο δόντι ή σε ομάδα δοντιών (π.χ. νευραλγία τριδύμου, αγγειακοί πόνοι, πόνοι από την κροταφογναθική διάρθρωση, πόνοι από τραυματογόνο σύγκλιση, βρυγμός κλπ.)
 • τον εντοπισμό του υπεύθυνου δοντιού. Αυτό επιτυγχάνεται με σωστή λήψη ψηφιακών ακτινογραφιών, διαγνωστική αναισθητοποίηση κλπ.
 • τη γνώση της ανατομίας του εσωτερικού του δοντιού.
 • τη χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας (χειρουργικό μικροσκόπιο, χειρουργικά loupes, περιστρεφόμενα εργαλεία, θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα)

IMG_9850-1024x6821

 • τη σωστή απομόνωση του χειρουργικού πεδίου, δηλ. του δοντιού, από το στοματικό περιβάλλον με τη χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα.

Στο ιατρείο μας διενεργούνται απλές αλλά και πιο περίπλοκες ενδοδοντικές θεραπείες, όπως είναι η επανάληψη αποτυχημένων ενδοδοντικών θεραπειών, ή η αφαίρεση ενδορριζικών αξόνων, ακρορριζεκτομές κλπ.

Σε αντίθεση με τις πρακτικές των παρελθόντων ετών, δόντια που προκαλούν επανειλημμένα αποστήματα και που κάποτε θα θεωρούνταν καταδικασμένα να αφαιρεθούν, σήμερα με τις καινούριες τεχνικές μπορούν να θεραπευτούν πλήρως και να παραμείνουν στον οδοντικό φραγμό με απόλυτη προβλεψιμότητα.

Και όλα αυτά με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και βεβαίως σε ένα ή το πολύ δύο ραντεβού.

Κύριο μέλημά μας αποτελεί η άμεση αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου.

Όλες οι θεραπείες διενεργούνται με επαρκή τοπική αναισθησία και τη χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα.

Τέλος λοιπόν στα επανειλημμένα ραντεβού των 2 και 3 μηνών και στην άσκοπη λήψη αντιβιοτικών σκευασμάτων.

Περισσότερα

 

Σύγκλειση

Πολλοί ασθενείς τρίζουν τα δόντια στον ύπνο τους ή τα σφίγγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν βρίσκονται σε συνθήκες στρες. Η παραλειτουργική αυτή συνήθεια λέγεται βρυγμός και είναι πολύ σοβαρή διαταραχή γιατί προκαλεί εξαιρετικά δυσάρεστες καταστάσεις όπως:

 • επώδυνο σύνδρομο της κροταφογναθικής διάρθρωσης με έντονους πονοκεφάλους, αίσθημα κόπωσης, σφίξιμο των μασητήριων μυών, μυαλγίες, πόνο στην διάνοιξη του στόματος, εξάρθημα της κροταφογναθικής, ακόμα και εκφυλιστική αρθρίτιδα.
 • αποτριβές και κατάγματα στα φύματα των δοντιών.
 • απώλεια του μασητικού επιπέδου, απώλεια τομικού οδηγού.
 • απώλεια ύψους του κάτω τριτημορίου του προσώπου με δραματική επίπτωση στην αισθητική του προσώπου.
 • τραυματογόνο σύγκλιση και έντονο οδοντικό πόνο μη οδοντικής αιτιολογίας.

Θα πρέπει να γίνει μια συνολική εκτίμηση αυτής της παραλειτουργικής συνήθειας. Η θεραπευτική προσέγγιση θα είναι συνδυαστική και θα περιλαμβάνει νάρθηκες εξισορρόπησης της σύγκλισης, ενδεχόμενο εκλεκτικό τροχισμό και απάμβλυνση των πρόωρων επαφών και συνολική εκτίμηση της σύγκλισης.

Σε αυτούς τους ασθενείς, όταν το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει αισθητικές ή προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια ή σε εμφυτεύματα, πρέπει να δίνεται και ο κατάλληλος νάρθηκας, τον οποίο και θα χρησιμοποιούν κάθε βράδυ στον ύπνο τους. Ο νάρθηκας αυτός, ο οποίος κατασκευάζεται από ακρυλική ρητίνη, παρεμβάλλεται μεταξύ των οδοντικών φραγμών και προστατεύει τις αποκαταστάσεις από την αποτριβή (αφορά τις σύνθετες ρητίνες) ή το κάταγμα της πορσελάνης (αφορά τις θήκες από πορσελάνη και τις ολοκεραμικές όψεις).

 

Πρόσφατο Νέο

Περιστατικό ολικής αποκατάστασης με οδοντικά εμφυτεύματα σε μία ημέρα

περισσότερα νέα

Περιστατικό Ολοκεραμικής Γέφυρας Ζιρκονίας

Λειτουργική και αισθητική αντιμετώπιση με γέφυρα ζιρκονίας CAD/CAM

περισσότερα περιστατικά

Στείλτε μας την ερώτησή σας

Μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο info@dental-aesthetics.gr. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν online εκτίμησης των οδοντιατρικών σας αναγκών με την αποστολή πρόσφατων φωτογραφιών/ακτινογραφιών

Αποστολή

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close