Στεφάνες - Θήκες σε Εμφυτεύματα

 Αισθητική και λειτουργικότητα

με θήκες πορσελάνης

στα οδοντικά εμφυτεύματα

 

Περιστατικά Πριν&Μετά

Ακίνητες στεφάνες - θήκες σε εμφυτεύματα - Υγεία και Αυτοπεποίθηση

Οι επιεμφυτευματικές στεφάνες - θήκες είναι ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις, που τοποθετούνται στα οδοντικά εμφυτεύματα. Αποκαθιστούν την λειτουργικότητα (μάσηση) και την αισθητική. Επαναφέρουν την αυτοπεποίθηση και αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας

Η πλέον συντηρητική λύση για να αποκατασταθεί το κενό που δημιουργείται μετά την απώλλεια ενός δοντιού είναι η τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος. Πάνω στο εμφύτευμα συνδέεται το προσθετικό στήριγμα. Το προσθετικό στήριγμα διατρέχει την περιοχή μεταξύ εμφυτεύματος και παρυφής των ούλων και προσομοιάζει με τροχισμένο δόντι. Η στεφάνη, δηλ η ”θήκη”, τοποθετείται επί του προσθετικού κολοβώματος και  έχει το σχήμα, το χρώμα και το μέγεθος του φυσικού δοντιού, που λείπει.

Επιεμφυτευματικές στεφάνες-θήκες σε πίσω περιοχές

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες - θήκες, αποτελούν την πιο διαδεδομένη προσθετική λύση κι έχουν πολύ καλή συμπεριφορά. Κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, πάνω στον οποίο προστίθεται οδοντιατρική πορσελάνη. Οι αποκαταστάσεις αυτές έχουν πολύ καλή συμπεριφορά και είναι αρκετά αξιόπιστες

Επιεμφυτευματικές στεφάνες - θήκες στην αισθητική ζώνη - Πρόσθιες περιοχές

Περισσότερο αισθητικές λύσεις σε εμφυτεύματα αποτελούν οι στεφάνες - θήκες από ζιρκονία. Η ζιρκονία (zirconium oxide) είναι κεραμικό υλικό, που έχει εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες και αντέχει στις μασητικές δυνάμεις.  Οι θήκες ζιρκονίας κατασκευάζονται με τεχνολογία cad/cam και οι οπτικές ιδιότητες τους αποδίδουν φυσικά αποτελέσματα. Στεφάνες - θήκες ζιρκονίας χρησιμοποιούνται ως λύση εκλογής σε εμφυτεύματα στις πρόσθιες περιοχές των γνάθων, όπου οι αισθητικές απαιτήσεις είναι υψηλές. Σε αυτή την περίπτωση και το προσθετικό κολόβωμα θα πρέπει να είναι από ζιρκονία.

Κατηγορίες επιεμφυτευματικών στεφανών - θηκών

  • Κοχλιούμενες στεφάνες - θήκες πορσελάνης

Πρόκειται για στεφάνες - θήκες, που συγκρατούνται με ειδική βίδα συγκράτησης στο εμφύτευμα.

Πλεονεκτήματα κοχλιούμενων στεφανών - θηκών

  • διευκολύνουν την επισκεψιμότητα στην κεφαλή του εμφυτεύματος , εάν προκύψει ανάγκη θεραπείας περιεμφυτευματίτιδας
  • αποκοχλιώνονται εύκολα από το εμφύτευμα, χωρίς να καταστραφούν, και επανατοποθετούνται εύκολα (π.χ. εάν προκύψει ανάγκη προσθήκης ή τροποποίησης της επικαλυπτικής πορσελάνης)

Οι κοχλιούμενες στεφάνες - θήκες αποτελούν τις προσθέσεις εκλογής στην θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα.

  • Συγκολλούμενες στεφάνες - θήκες πορσελάνης

Πρόκειται για στεφάνες - θήκες, που συγκολλούνται στο προσθετικό κολόβωμα των εμφυτευμάτων. Είναι δύσκολο να αφαιρεθούν, χωρίς να τραυματιστούν. Συγκολλούμενες στεφάνες τοποθετούνται στις περιπτώσεις, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κοχλιούμενες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι μεγάλες κλίσεις των εμφυτευμάτων, προβολή της θέσης της βίδας συγκράτησης σε προστομιακή θέση κλπ.


Επιεμφυτευματικές στεφάνες - θήκες και Αισθητική

Σημαντική παράμετρος για την αισθητική απόδοση μιας επι-εμφυτευματικής στεφάνης αποτελεί το προφίλ ανάδυσης της στεφάνης από τους περι-εμφυτευματικούς ιστούς, δηλαδή του τρόπου, που η στεφάνη φαίνεται να ”βγαίνει” μέσα από τα ούλα.

Το προφίλ ανάδυσης είναι η πιο βασική παράμετρος για την αισθητική απόδοση και την υγιεινή των εμφυτευμάτων και εξαρτάται από

  • τη βαθειά ή μη τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
  • την απόσταση από τα παρακείμενα δόντια/εμφυτεύματα
  • την παρουσία προσπεφυκότων ούλων (keratinized gingiva)
  • την σωστή προστομιακή τοποθέτηση του εμφυτεύματος 
  • την σωστή τήρηση των αποστάσεων της κεφαλής του εμφυτεύματος από τα σημεία επαφής με τα παρακείμενα δόντια
  • την διαμόρφωση του περιγράμματος με την κατάλληλη μεταβατική αποκατάσταση.

Για να επιτύχουμε την αισθητική αποκατάσταση της νωδής περιοχής (δηλ. εκεί που λείπει το δόντι) πρέπει να έχει προηγηθεί προσθετικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Δηλαδή το εμφύτευμα, που θα υποδεχτεί τη στεφάνη - θήκη, πρέπει να τοποθετηθεί με βάση την πιο κατάλληλη λειτουργικά και αισθητικά θέση (βλ. αισθητική ανάλυση χαμόγελου-προσώπου)

Τα στάδια κατασκευής μιας επιεμφυτευματικής στεφάνης περιλαμβάνουν την αποτύπωση του εμφυτεύματος, την εργαστηριακή κατασκευή της στεφάνης και την τελική τοποθέτηση.

Για μία μονήρη αποκατάσταση απαιτούνται 2-3 συνεδρίες και συνολικός χρόνος 7-10 εργάσιμες ημέρες.Στο διάστημα αυτό ο ασθενής καλύπτεται με προσωρινή αποκατάσταση.

Το τελικό κόστος δεν επιβαρύνεται από τον αριθμό των συνεδριών, εξαρτάται αποκλειστικά από το υλικό κατασκευής και διευκρινίζεται από την πρώτη συνεδρία.

Εάν η τοποθέτηση ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων κρίνεται προβληματική, τότε επιλέγονται κινητές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις 

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close