Οδοντικά Εμφυτεύματα

1.

Οδοντικά εμφυτεύματα - Υγεία και Αισθητική

Πριν

Ασθενής προσήλθε με αποτυχημένη προσθετική επί εμφυτευμάτων στην άνω γνάθο. Ανέφερει αδυναμία μάσησης, ενώ παρατηρήθηκαν σπασίματα πορσελάνης στην προσθετική αποκατάσταση της άνω γνάθου. Κρίθηκε απαραίτητη η επανάληψη της προσθετικής αποκατάστασης

 

Μετά

Με τις νέες πορσελάνες ευθειάστηκε το μασητικό επίπεδο, επιμηκύνθηκε το μήκος των προσθίων και υποστηρίχθηκε σωστά το άνω χείλος. Η πρόκληση στο περιστατικό αυτό ήταν οι πολύ έντονες αξονικές κλίσεις των εμφυτευμάτων, που εμπόδιζαν την κατασκευή μιας σωστής προσθετικής αποκατάστασης

Η νέα γέφυρα αντιμετώπισε επιτυχώς τη δυσαρμονία στις αξονικές κλίσεις των εμφυτευμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν εξατομικευμένα στηρίγματα επί των εμφυτευμάτων , τα οποία »γύρισαν» τους άξονες σε πιο σωστή προσθετικά θέση

Μετά

Κατασκευάστηκε μεταλλικός σκελετός Cr-Co με laser sintering και επενδύθηκε με πορσελάνη Αστρίου (Feldspathic). Η πορσελάνη Αστρίου αποδίδει φυσικότητα, γιατί αναπαράγει την κοπτική διαφάνεια και την μικρο- και μάκρο- μορφολογία των φυσικών δοντιών

Μετά

Με τις νέες πορσελάνες αποδόθηκαν αρμονικά τόξα.

2.

Εμφυτεύματα - Ολική προσθετική αποκατάσταση άνω γνάθου

Πριν

Ασθενής με αποδιοργανωμένη σύγκλειση. Ο ασθενής δεν μπορεί να μασήσει ικανοποιητικά και αναφέρει  επιδείνωση της κατάστασης του. Η εξέταση αποκαλύπτει απώλλεια μασητικού επιπέδου/οδοντικών επαφών και περιοδοντικά δόντια με μεγάλη κινητικότητα. Τα δόντια έχουν μετακινηθεί σε θέσεις εκτός τόξου. Είναι χαρακτηριστικό, πως δε φαίνονται δόντια, όταν ο ασθενής βρίσκεται σε θέση ανάπαυσης

Μετά

Η εικόνα του ασθενούς μετά την αφαίρεση όλων των δοντιών και την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων άνω

Μετά

Αποδόθηκε σωστό μασητικό επίπεδο, και τα δόντια τοποθετήθηκαν πιο κάθετα και η αξονική κλιση είναι πλέον πιο σωστή και λειτουργικά και αισθητικά

Η απόδοση σωστού περιγράμματος και μήκους των δοντιών ακολουθεί αρμονικά τη γραμμή του κάτω χείλους

3.

Εμφυτεύματα - Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση

Αρχική

Ασθενής έχει δόντια περιοδοντικά, με έντονες κινητικότητες, που κρίθηκαν μη διατηρήσιμα.

Η συστηματοποίηση των διαδικασιών και η εξατομίκευση της εμφυτευματικής θεραπείας μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής

Τελική

Τελική φωτογραφία με σταθερές γέφυρες επί εμφυτευμάτων. Η ασθενής μεταβαίνει από μια κατάσταση ανασφάλειας στην επανάκτηση της αυτοπεποίθησης της, καθώς αποκτά δυνατή μάσηση και αρμονικό χαμόγελο

4.

Εντυπωσιακές πορσελάνες σε εμφυτεύματα

Πριν

Σοβαρά περιοδοντικά και αισθητικά προβλήματα. Τα δόντια κρίνονται μη αποκαταστάσιμα λόγω της αυξημένης κινητικότητας τους

Μετά

Εμφανής αλλαγή στο χαμόγελο και σταθερή μάσηση σε μια ημέρα. Η εμφυτευματική θεραπεία μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα ζωής

Μετά

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας των μηχανών υψηλής ακρίβειας (CAD/CAM , CNCs) με το κριτήριο της αισθητικής, που μπορεί να προσφέρει η ανθρώπινη αντίληψη, αποδίδει συστηματικά, αποτελέσματα πολύ υψηλών προδιαγραφών

Μετά

Η αισθητική υπερκαλύπτει τις προσδοκίες των ασθενών, ενώ οι θεράποντες οφείλουν να είναι περισσότερο αυστηροί ως προς το αποτέλεσμα, το οποίο πάντοτε θα υστερεί του τέλειου

Μετά

Βιολογία και Αισθητική.

Όταν μια εμφυτευματική θεραπεία αποκαθιστά την λειτουργικότητα, τότε επιτυγχάνεται και υψηλή αισθητική, καθώς τα δόντια έχουν τη συγκεκριμένο σχήμα και θέση, που τους έχει δώσει η φύση για να επιτελούν την λειτουργία τους

 

5.

Οδοντικά εμφυτεύματα - Υγεία και αυτοπεποίθηση

Αρχική

Ασθενής με πολλαπλά προβλήματα στα δόντια της άνω γνάθου. Τα δόντια θεωρούνται μη διατηρήσιμα και γι’ αυτό προτείνεται η λύση των εμφυτευμάτων

Τα δόντια της ασθενούς έχουν κινητικότητες και δεν μπορούν να στηρίξουν προσθετικές αποκαταστάσεις με καλή πρόγνωση

Η τελική γέφυρα επί εμφυτευμάτων αποκαθιστά την λειτουργία (μάσηση,φώνηση) και ταιριάζει αισθητικά με το πρόσωπο. Η εμφυτευματική θεραπεία εξατομικεύεται με βάση την Αισθητική και λειτουργική Ανάλυση – Digital Smile Design (By Coachman & Yoshinaga)

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, ώστε οι πορσελάνες της επιεμφυτευματικής γέφυρα να αναπαράγουν τα οπτικά χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών (οπαλισμό , ένταση και διαφάνεια)

Η επιεμφυτευματική γέφυρα τοποθετήθηκε ελαφρώς προστομιακά (προς τα εμπρός) για να βελτιώσει το »πεσμένο» άνω χείλος.

Όλες οι διαδικασίες και τα στάδια, από την αρχή έως το τέλος, βασίζονται στα θεραπευτικά πρωτόκολα και την επιστημονική τεκμηρίωση

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close