Περιοδοντολογία

Περιοδοντολογία

Με τον όρο ”περιοδοντικοί ιστοί” αναφερόμαστε στα ούλα, το συνδετικό ιστό και το στηρικτικό οστό γύρω από τα δόντια.

Στο ιατρείο μας δίδεται έμφαση στην ολιστική / συνολική αντιμετώπιση του οδοντιατρικού ασθενή.

Η λεπτομερής κλινική εξέταση τού ασθενούς, που γίνεται στην πρώτη επίσκεψη, περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της κατάστασης των περιοδοντικών ιστών για την πιθανή διάγνωση ουλίτιδας ή περιοδοντικής νόσου (περιοδοντίτιδας).

Αισθητική Οδοντιατρική σημαίνει υγιή δόντια και ούλα.

Με απλά λόγια, η αισθητική δεν αφορά μόνο σε όμορφα και καλοσχηματισμένα δόντια, αλλά και σε ούλα, που να είναι αλλά και να φαίνονται υγιή. Καμία αισθητική παρέμβαση στα δόντια δεν μπορεί να είναι επιτυχής εάν δεν εντοπιστούν εγκαίρως και δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ενδεχόμενες βλάβες στα ούλα και στο στηρικτικό οστό γύρω από τα δόντια ή τα εμφυτεύματα.

Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει διαγνωσθεί και δεν έχει θεραπευθεί η περιοδοντική νόσος, υπονομεύεται το οποιοδήποτε αισθητικό αποτέλεσμα και η πρόγνωση δεν είναι καθόλου καλή, αφού η παραμονή στον οδοντικό φραγμό των ίδιων των δοντιών ή και των εμφυτευμάτων -αν υπάρχουν- κρίνεται επισφαλής.

Για ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα χρειάζονται γερά δόντια και ούλα.

Ούλα πρησμένα και κόκκινα, που αιμορραγούν, αποτελούν μια απαράδεκτη αισθητικά εικόνα. Η αποκατάσταση της υγείας των ούλων σε αυτές τις περιπτώσεις επαναφέρει και την αρμονία στο χαμόγελο. Μαύρα διαστήματα (κενά) μεταξύ των δοντιών ή/και των εμφυτευμάτων είναι, στις μέρες μας, αισθητικά μη αποδεκτά. Οι ασθενείς επιθυμούν την εξάλλειψη αυτών των προβλημάτων και το ”κλείσιμο” αυτών των κενών χώρων, επιθυμούν δηλαδή περισσότερα ”ούλα” εκεί, που εξαιτίας της περιοδοντικής νόσου ή ενός ατυχήματος δεν υπάρχουν ούλα ή και κόκαλο ακόμη.

Η τοποθέτηση αισθητικών αποκαταστάσεων (βλ. όψεις σύνθετης ρητίνης, όψεις ολοκεραμικές, ολοκεραμικές στεφάνες) για το κλείσιμο αυτών των κενών χώρων και η χειρουργική τοποθέτηση οστικού ή ουλικού μοσχεύματος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εφικτές και προβλέψιμες διαδικασίες.

Μόνο ξεκινώντας από υγιή ούλα και δόντια μπορούμε να επιτύχουμε ένα όμορφο χαμόγελο.

Θεραπεία Ουλίτιδας

Η ουλίτιδα είναι μια φλεγμονή των ούλων και οφείλεται στην κακή στοματική υγιεινή (μικροβιακής αιτιολογίας) καθώς και σε άλλους τοπικούς παράγοντες (όπως κακότεχνες εμφράξεις, προσθετικές αποκαταστάσεις που τραυματίζουν τα ούλα κ.α.) ή γενικούς παράγοντες (όπως ορμονολογικοί παράγοντες, σακχαρώδης διαβήτης, εγκυμοσύνη, γενετικά σύνδρομα κ.α.).

Έτσι, αν έχετε κάποιο από τα πιο κάτω:

 • ούλα κόκκινα, που αιμορραγούν όταν τα βουρτσίζετε,
 • ούλα που πυορροούν,
 • ούλα που έχουν υποχωρήσει και αποκαλύπτουν μέρος της ρίζας των δοντιών,
 • ούλα πρησμένα που πονούν,

τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον Οδοντίατρό σας, ο οποίος και θα αξιολογήσει την βαρύτητα της κατάστασης και θα σας προτείνει την κατάλληλη θεραπευτική λύση. Η θεραπεία της ουλίτιδας περιλαμβάνει:

 • την απομάκρυνση των υπερουλικών εναποθέσεων από τα δόντια (καθαρισμός),
 • τη σωστή τήρηση εκ μέρους σας των οδηγιών για τη στοματική σας υγιεινή (βούρτσισμα μετά τα κύρια γεύματα, χρήση οδοντικού νήματος κλπ),
 • βαθύ υποουλικό καθαρισμό με τοπική αναισθησία,
 • αντικατάσταση κακότεχνων αποκαταστάσεων (σφραγίσματα, θήκες, γέφυρες) όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο

Καμία αισθητική παρέμβαση δεν μπορεί να διενεργηθεί αν διαγνωστεί ουλίτιδα και δεν προηγηθεί η θεραπεία της.

 

Θεραπεία Περιοδοδοντίτιδας

Η περιοδοντική νόσος ή περιοδοντίτιδα, αποτελεί μια βαρύτερη εκδήλωση της ουλίτιδας. Αν η ουλίτιδα δεν θεραπευθεί μεταπίπτει σε περιοδοντίτιδα. Ενώ στην ουλίτιδα φλεγμαίνουν μόνο τα ούλα, στην περιοδοντίτιδα προσβάλλεται και το στηρικτικό οστό.

Έτσι, αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω:

 • δόντια που ξαφνικά έχουν αρχίσει να κουνιούνται
 • ούλα που έχουν υποχωρήσει τόσο ώστε τα δόντια να φαίνονται πολύ μεγάλα
 • κενά μεταξύ των δοντιών εκεί που δεν υπήρχαν
 • δυσάρεστη αναπνοή
 • ούλα που πυορροούν

τότε θα πρέπει να υποβληθείτε σε συγκεκριμένη θεραπεία προκειμένου να ανασταλεί η καταστροφή του οστού γύρω από τα δόντια σας, να περιοριστούν οι βλάβες και να ελεγχθεί η νόσος. Η τελική διάγνωση θα γίνει με τον ακτινολογικό έλεγχο και θα αξιολογηθεί η βαρύτητα της νόσου. Η εμφάνιση περιοδοντικών θυλάκων και η απώλεια πρόσφυσης γύρω από τα δόντια συνεκτιμώνται μαζί με την ακτινολογική εικόνα για να διαπιστωθεί η απώλεια στηρικτικού οστού και καταγράφονται οι μετρήσεις γύρω από κάθε δόντι ξεχωριστά.

Η συντηρητική φάση της θεραπείας περιλαμβάνει επιφανειακό καθαρισμό των δοντιών, διόρθωση ή αντικατάσταση παλιών εμφράξεων, γεφυρών κλπ., καθώς επίσης και βαθύ καθαρισμό των ριζών κάθε ενός δοντιού ξεχωριστά (ριζικές αποξέσεις που γίνονται με τοπική αναισθησία). Η ναρθηκοποίηση των δοντιών με κινητικότητα έπεται της περιοδοντικής θεραπείας και της εξάλειψης τραυματογόνου σύγκλισης.

Η χειρουργική φάση λαμβάνει χώρα, όταν η συντηρητική θεραπεία δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σκοπός της θεραπείας της περιοδοντίτιδας είναι η εξάλειψη των περιοδοντικών θυλάκων, ώστε ο οδοντίατρος να παραδώσει στον ασθενή του ριζικές επιφάνειες καθαρές από παθογόνα μικρόβια, τις οποίες να μπορεί ο ασθενής να προσεγγίζει σωστά με τα προτεινόμενα μέσα στοματικής υγιεινής και να τις καθαρίζει αποτελεσματικά. Έτσι, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξάλλειψη των θυλάκων γύρω από τα δόντια με συντηρητικές μεθόδους, διενεργείται χειρουργική, ώστε να γίνονται εύκολα προσπελάσιμες οι προβληματικές περιοχές στα συνήθη μέσα στοματικής υγιεινής (βούρτσα, οδοντικό νήμα, μεσοδόντια βουρτσάκια).

Eξειδικευμένες μέθοδοι ανάπλασης ιστών και εξάλειψης βλαβών διενεργούνται με απόλυτη ασφάλεια και με βάση την τεκμηρίωση και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Κύριο μέλημά μας είναι η απουσία πόνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και μετά από αυτή.

Καμία αισθητική παρέμβαση δεν μπορεί να διενεργηθεί αν διαγνωστεί περιοδοντίτιδα και δεν προηγηθεί η θεραπεία της.

Θεραπεία Περιεμφυτευματίτιδας

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν μια εξαιρετική λύση για την αποκατάσταση οδοντικών ελλειμάτων. Όμως, η πρόγνωσή τους και η παραμονή τους στο στόμα εξαρτάται από την αποτελεσματική απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας με τα συνήθη μέσα στοματικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντικό νήμα κλπ.).

Η περιεμφυτευματίτιδα είναι η φλεγμονή των περιεμφυτευματικών ιστών (ούλα και στηρικτικό οστό γύρω από τα εμφυτεύματα) και είναι σχεδόν αποκλειστικά μικροβιακής αιτιολογίας. Οφείλεται σε αναποτελεσματική στοματική υγιεινή και προσβάλλει ούλα ή/και το οστό. Η αντιμετώπισή της εξαρτάται από την έκταση της βλάβης και περιλαμβάνει τον έλεγχο του μικροβιακού παράγοντα με διάφορες χειρουργικές και μη χειρουργικές μεθόδους (Nd;Yag LASER, ultrasonics).

Η συμπτωματολογία είναι παρόμοια με την ουλίτιδα ή την περιοδοντίτιδα δηλ.

 • ούλα εξέρυθρα που αιμορραγούν αυτόματα ή στην ανίχνευση
 • ούλα που έχουν υποχωρήσει και αποκαλύπτουν τμήμα του εμφυτεύματος

και σε πιο προχωρημένα στάδια:

 • κινητικότητα του εμφυτεύματος
 • απώλεια του εμφυτεύματος

 

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookie. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close